Nikolay_Yanev
Selected works
9 results
Баба Я. влезе в стаята, в която мързеливо лежеше на леглото внукът ѝ. Усети, че е захладняло и запали печката. Тя бе възрастна жена, чиито крака често я държаха будна по нощите от болка, а по лицето ѝ личаха ясно тежко отминалите години.
Тъкмо усети, че в стаята е достигната желаната от нея температ ...
  304 
It was a cold winter's evening. I was coming home, the streets were empty and I was hearing dogs barking. However, I had a strange feeling. It was as if someone was watching me.
"What's going on? What's happening to me today?" I wondered.
As I walked, I looked around and saw someone watching me thro ...
  271 
Живеем в интересни и същевременно много забързани времена. В първите двадесет години на този век станахме свидетели на широкото навлизане на смартфоните, социалните мрежи (и др.); пазарът на труда и климатът се промениха, като всичко това оказа влияние върху човека. Kазусът, свързан с налагането на ...
  274 
Още Сократ счита съмнението за начало на мъдростта. Философията се основава на човешкия разум, поради тази причина е хубаво да се съмняваме в нашия разум, тъй като интелектуалната основа, на която той се основава, не е свободна от грешки. В религиозен план обаче съмнението не е начало на мъдростта, ...
  785 
Любовта е извор
Юноши целуват се в нощта
Богатство не за един, а за двама
Опиум безплатен, но с цена
В този свят любов да властва ...
  147 
Random works
: ??:??