Петър1


 

 

Selected works
63 results
Тя идва, и не е сама:
понякога се крие в диплите на вятъра,
или пък я премятат в човките си птиците-бъбрици,
във бързеите на реката гони се с пъстървите,
докато стигне до морето някой ден. ...
  325 
Тя мълча дълги звездни години -
вътре слушаха само стените.
Вън се раждаха гузни вселени,
ручеи мъчни бяха сълзите.
Тя мълча, търпеливо, и с радост - ...
  1046 
Ще минат години, ще дойдат и нови.
Ти беше Родина – сега си в окови.
Ти беше и майка – сега си сираче.
И всеки се вайка, но никой не плаче:
за първите духом; за дните ти клети; ...
  1343  12 
Вали и късно е, а всъщност – рано.
Откъснато, търколи се небето.
На клончето отсреща кацна врана,
снегът затрупа мъката, и – ето,
че този пухкав сняг вали и в мене. ...
  345  22 
Нетрайни мигове безкрайно щастие -
препускащи коне към утрото
ме водят за ръка през тротоари пусти.
Заспалите сърца:
невинни чувства; ...
  881 
Random works
: ??:??