Plevel

https://youtu.be/o3FzjroMU5E

Selected works
109 results
Разправят, че си луд и див.
И лош и черен ,като дявол.
Че търсил си ме в сто жени.
Де никне цвете си отравял.
А аз стоях съвсем сама. ...
  2159  38  68 
До късно на терасата простира,
окъсаните дрехи на съпруга си.
В джобовете понякога намира,
парче земя и блян за съществуване.
Косите си замята срещу залеза. ...
  1824  39  63 
Дресирах болката
и птиците накацаха по остриетата
на думите.
Моят сън потече в океана
на нечии въздишки. ...
  963  18  23 
Не си отивам. Нищо че те няма.
Ужасно трудно е да тъпчеш вяра.
Дори в миража да покълне плява,
дори, да искам... ето да забравя.
В дъждът, когато петък крачи, ...
  1025  17  26 
"На клепките ми грее светъл сън
и моля се дано да те достигне..."
Виж птиците политнали нагоре
се връщат на земята, но без рани.
Не знаят хората, така не могат – ...
  838  18  25 
Random works
: ??:??