TodorNikolov.1
Selected works
43 results
Бъди ми все такава –
бяла и добра, сестрице!
В чернозема на сърцата
с твоята десница
хвърляй на Еагра семената ...
  690 
Всецяло се раздавайте,
за себе си отплата не търсете,
най-първом следвайте това,
което в сърцата ви написал съм!
Преди да тръгнете ...
  527 
Помогни ми, мила моя Дими,
да открия огнения маг небесен,
дето стори с тебе таз магия,
очи бадемови да пеят песен!
Блаженство в поглед да струи, ...
  498 
На пясъка в лагуна морска тиха,
пред лунната пътека под звездите,
две хлапета недорасли спряха,
гледайки се влюбено в очите.
Ръцете дланите им в длани сплеха, ...
  608 
И последното нещо
в света материален
превърни в сечиво
на духа си челичен
да върши добро! ...
  422 
Random works
: ??:??