verysmallanimal
Няма нищо друго освен любов във стоакровата гора
Selected works
25 results
Едно момче, развяло риза,
търкаля слънцето в тревата.
Зората, сънена, капризно
отпива глътка от росата.
Едно момиче с дълга плитка ...
  834  23 
Като мълния в нощта ще паля
огън - из очите ти да плисне,
не звезди, а небеса ще свалям -
Само ме поискай.
Ще съм дъжд пороен, ще залея ...
  1104  21 
Къде по баирите хукна, девойко,
развяла поли като птичи крила?
Почакай ме, искам при тебе да дойда -
какво, че любима на друг си била!
Нагазваш в дълбокия вир на реката, ...
  849  20 
Очите ми отслабват. Остарявам.
Дори писмо не сядам да напиша
и думите ми съхнат като плява,
а аз все ровя в тях да търся смисъл.
Насила се опитвам да изтрия ...
  955  20 
Трамваи, тролеи, метро,
три етажа без дъх. И накрая,
смълчан като мокър патрон,
влизам тихо. Къде съм - не зная.
Оглеждам стена по стена - ...
  626 
Random works
: ??:??