ВТ
Човек без литературни претенции.Пиша само изживяни със сърцето неща.Ще се радвам на всички мнения,защото ще са от обикновени непознати,т.е. непредубедени личности. "Животът не е добър или лош, той е подробен". Тогава да забелязваме повече подробности! И дано съумеем да им се зарадваме...
Selected works
405 results
Днес остана да работи пред компютъра. По едно време чу тихичко отваряне на вратата и след малко едно коте се покатери по нейните крака. Едновременно с това някой запъхтян придърпа стол зад нея и две познати ръчички закриха очите й. Младата жена се усмихна и зачака. След няколко секунди чу скъпо за н ...
  3183  13 
Свободните са винаги сами,
защото робите странят от тях.
Тази истина ти запомни –
себе си да бъдеш не е грях!
Останалите си живуркат в групи – ...
  1329 
На М.
Поисках да съм Коледа в очите ти,
като нея да ме срещаш с нетърпение,
твоите мечти да сбъдвам,
без да търся от съдбата разрешение. ...
  1994 
Тя се притисна към него. Отдавна минаваше полунощ, а и двамата не можеха да заспят от вълнение.
- Мили, искаш ли да тръгнем сега? Много ли си изморен?
- Защо точно сега? Нали решихме утре сутринта.
-Нямам търпение. Така ми се иска всичко да свърши и да започнем нашето първо пътешествие заедно.
- Мил ...
  2221  24 
рубая
Не бих искал в бъдещето си да надничам,
за да разбера какво съдбата предрича.
Нима би била радостна тази утеха
да узная утре кой и защо мен ще обича...
  1806 
Random works
: ??:??