diana
15 резултата
Намираше си къща и подслон,
поставяше основите,
превръщаше ги в дом,
с огледала, саксия, цвете,
един прозорец и врата, ...
  787 
Ребра, покрити с кожа,
а върху тях - парцали
незакърпени, раздърпани,
без инициали,
поглед и един език ...
  855 
Нещо от ляво се счупи,
всичко плувна във кръв,
а парчето,което потъна,
остана вързано с връв.
Времето, отмерено точно, ...
  786 
Често се скитам в света си,
затворен между четири страни.
Попаднала в на бурята окото,
понасям захапки кървави
и остриета на стрели... ...
  833 
Пред лицето на водната стихия
на колене една жена стои,
заровила пръсти във пясъка,
сякаш за да се вкорени
и свърже ведно със земята, ...
  754 
Понякога, когато съм сама
и нещо правя,
усещам полъх сякаш,
лек... неуловим
за сетивата, ...
  947 
Вървя, а стъпките ми оставят
невидими за очите следи,
за да може отново по нишката
утре тялото да върви.
И да гледа ...
  561 
Хармонията
на сетивата
не трае
повече от миг,
когато нещо ...
  757 
Когато бурята е само спомен,
а затишието очаква следващ ураган,
тогава се потапям цяла в светлината,
струяща от прозореца ми
нощем нямо и си пея нещо - ...
  739 
Отпечатъци от
усмивки върху паважа,
оставени някога, отдавна, преди,
в един от дългите летни,
слънчево усмихнати дни, ...
  552 
Вик.
Детски вик -
като метално езиче
на сребърна камбана.
Прониза сърцето. ...
  784 
Затворен кръг
Отново от дъха му се носеше онова зловоние, за което нямаше лек. Така характерно, сякаш е роден с него. Беше пиян. Както винаги. А в началото все обещаваше и се кълнеше да не ходи в онази дупка, превърнала се в дом за него и такива като него. "Отрепки"- биха казали хората, минаващи пок ...
  1041 
Туп.
Тишината глухо простена. Книгата падна върху една възглавница на земята. Пак беше чела до късно. Докато очите, вече зачервени, не се затвориха сами.
Обожаваше да чете. Само като видеше нова книга я грабваше с нетърпение, поглъщаше я с очи и я разтваряше с такава жажда, че досущ приличаше на чов ...
  1206 
Една сълза се събра в окото. Натежала,тя не смееше да се откъсне. Събираше ли събираше болката в себе си...постоянно изчакваше да поеме още. Постепенно се изпълни..оформи...и се раздели с утробата,в която бе живяла толкова дълго. Започна да пълзи надолу,оставяйки бледа следа. След време тя щеше да и ...
  2421 
Една бедна жена
облечена в простички дрипи,
сякаш древна като смърта
стои сред тълпата
мъничка, притихнала, свита, ...
  919 
Предложения
: ??:??