MilenaNik
11 резултата
Есента затвори
всички пътища.
Вселената се събира
във един дъжд.
2003
  70 
***
Като бързи пътници
се качваме във влаковете бързи
на годините.
И все забравяме в купето
среща есенна, книга недочетена, ...
  96 
  177 
***
Дали е есен, зима?
Децата рецитират
някакъв поет.
Щастлива съм
дълбоко някъде ...
  100 
***
Годините са като вятъра -
кръгли.
Полъх е всяко кръгче.
Животът ми е сърцето на вятъра.
1994 г.
  73 
Под хълма
полето е овално меко,
извити пътища като реки.
Две-три тополи, като мисли –
изпънати стрели. ...
  79 
Сменяш кораба на надеждата
и продължаваш към Острова.
Обграден не от вода, а от щастие.
Оглеждаш се в среброто
на камъчетата след дъжд ...
  76 
На дъното съм.
А върху гладката повърхност –
деца играят – мехурчета от кислород.
1994 г.
  86 
  266 
Когато говоря с Бог,
Космосът влиза в мен -
тялото ме напуска.
1994
  138 
***
Ще бъдем толкова заедно,
колкото прегръдката ни позволи.
24.05.19
  104 
Предложения