Jul 11, 2021, 7:31 AM

Без думи.. 

  Poetry » Free verse, Other
169 0 1

© Камелия Илиева All rights reserved.

Произведението е включено в:
  142 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Създаването е понякога от нещо грозно да се направи нещо красиво… но пък и то грозното и красивото са субективни категории. 😊 интересен стих.
Random works
: ??:??