deiz
Name Дилианна Димитрова
Имам звезда,обич и песен..
Selected works
35 results
За мъничко любов...
Та ти си цялата вселена
и аз обгръщам я
със двете си ръце.
За мъничко любов... ...
  1200  14 
Заслушана тревожно в тишината,
заляла стаята и моя дом,
отправила и взор към синевата,
в душата ровя мълчешком.
А в нея - болка и безмълвни рани, ...
  843 
Колко съм те търсила -
не помня.
Колко път съм извървяла -
знам.
Колко зими съм те чакала ...
  1197  16 
Постой, не бързай! Вън е зима.
Без тебе мраз сковава ми духа.
А аз съм цвете наранимо,
от студ, от пек, от хорската злина.
Не си отивай! Толкова е рано. ...
  1001  12 
Безсмислици се скитат в измъчената ми душа.
Безсмислено се питам - ще съмне ли? Кога?
Безсмислено обичам и вярвам в божества.
Безсмислен път затваря мойта тишина.
Безсмислени са всички мои страхове. ...
  1002  10 
Random works
: ??:??