нмг
Name Надежда Маринова
"Образованите противоречат на другите, мъдрите – на себе си." :) О. У.
Selected works
223 results
МОЯТ СВЯТ
В моя свят
ти си на гости.
Пожела и дойде.
Остани... ...
  1730  18 
* * *
На Диян
Понякога думите просто
не стигат...
И листът е хлъзгав и... ...
  1762  14 
След тридесет и шест
Предмети в сиво.
И коричка хляб,
изхвърлена до кофите със смет.
Намръзнал старец, сух и слаб, ...
  1515  13 
Вятър влезе в градината,
разроши цветята, тревите,
свирна нехайно в комина
и по вратата зарита.
Бързо в прозореца скочи, ...
  782 
Тъмно е. Вървиш през коридора. Той върви след теб и те оглежда. Не знаеш дали искаш очакването си. Защо отиде? Огледът му е неангажиращ, почти както оглежда всяка. Не вярваш. От гостната се чува музика. Тиха. Нежна. Пълно противоречие на обстановката.
- Кафе или коняк?
- Не. Просто искам да ги видя ...
  1065 
Random works
: ??:??