pin4e
Ако искаш да бъдеш щастлив...Бъди!
Selected works
140 results
Толкова съм мъчна за преглъщане,
колкото съм трудна за обичане.
Неочаквана като завръщане
и неподходяща да надничаш.
И да се затръшваш зад вратата, ...
  5832  43 
На този свят, където Светлината
е прясно изгорена млада „вещица”.
Където Тишината не е свята,
където е студено и горещото!
Където уж гъмжи от мили хора, ...
  1902  12  33 
Мама беше хубава и кратка.
Не порасна. Просто си отиде.
Нямах време да си търся вярата -
сложиха я в рокля от коприна.
Сресаха я. (Точно като мене!) ...
  2286  36 
Не се надявам. Чакам да се случи,
избавена от всички избавления.
Живея просто. Както пее ручей
и както Господ прави Сътворението.
Под клоните на есенна смокиня ...
  2635  67 
І-
Денят бездомен гузно се завръща.
Вали от девет до към три следобед,
когато погребенията свършват...
И после няма смисъл да се моля. ...
  3414  66 
Random works
: ??:??