venus
Name Вечерница или Зорница
"...Който е свикнал да пътува знае, че ВИНАГИ ИДВА ДЕН, В КОЙТО ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕШ." ("Алхимикът") :)
Selected works
137 results
В такава нощ е тежко да си сам:
когато в пазвата ти светлина живее,
а няма на кого минутите да сгрееш.
В такава вечер тежко е да бъдеш сам:
когато носиш такава топлина в ръцете, ...
  1392  16 
Самотна ли...
блудница
Живее на тавана в душата
Потопна ли...
лудница ...
  1545  22 
Днес бях на крачка от смъртта
и ми стана смешно някак чак...
Уплаших се,
че няма в мене страх...
Нима ...
  1532  15 
Небесни обятия
ли ми даваш –
Звезди
нима събуждаш в пръстта...
Не, не гледай надолу – ...
  1387 
Уморих се :
Ще хвана в облаци друма.
От другото - се уморих.
Ще стана, по пътя ще тръгна.
От почивката - почти се покорих. ...
  1420  21 
Random works
: ??:??