Shava-he
Избрани произведения
6 резултата
Август. Слънцето се бе разпрострялo над града, господстващо и жарко, опровергавайки всички прогнози за дъжд. Дори облаците сякаш бяха безпомощни пред неговото могъщество. Първите капки изглеждаха почти нереални. Огромни, тежки, забързано оформиха щрихите на летния дъжд и със замах задраскаха пейзажа ...
  175 
Червен е сокът на живота
обагрил
жадните ми устни.
Оранжево е всичко мое -
плодът ...
  104 
Тишина.
Усещам мрака
навън да пристъпя.
Знам,
че мога да чуя ...
  89 
Назад не искам да се връщам -
със миналото няма за какво да споря.
Мечти не ми останаха за бъдещето -
оклюмали са вехти на простора.
Едничко ми остана, ти, мое ...
  80 
Тръгваш ли?
Ще те изпратя!
Не, не ми е тъжно,
ти върви, върви!
За мене няма страшно - ...
  112 
Предложения
: ??:??