Shava-he
Name Светла Нейкова
Selected works
8 results
Тишина.
Усещам мрака
навън да пристъпя.
Знам,
че мога да чуя ...
  308 
Ще ме погалиш с топлите си длани.
Дъхът ти влажен пак ще вкуся.
В зеленият ти устрем ще се впусна
и ще отдъхна в свежестта на утрото.
О, пролет е! Отварят се във мене, ...
  44 
Назад не искам да се връщам -
със миналото няма за какво да споря.
Мечти не ми останаха за бъдещето -
оклюмали са вехти на простора.
Едничко ми остана, ти, мое ...
  300 
Червен е сокът на живота
обагрил
жадните ми устни.
Оранжево е всичко мое -
плодът ...
  334 
Душата ми е тънка струна -
вибрира тихо между световете.
Петите впила в кал от думи,
с ръце държи полите на небето.
Душата ми е тънка струна, ...
  26 
Random works
: ??:??