eomer

Програмист по образование, журналист по професия, списвач до живот. Една напълно завършена книга, две до половината, четири започнати, и купчинки разкази. Ако само имах и време ... :)

Selected works

 • Бягство от ада #4

  Prose » Narratives, Novels, Fantasy and fiction   141  Чернотата се отдръпна и Минди отвори очи. Гробището беше изчезнало. Намираше се в светъл офис, с много прозорци, големи бюра и празни столове. Нямаше никакви хора, липсваха и вещи по сивите бюра. Изглеждаше ѝ призрачно, но и познато.
  Огледа се. Никой. Ослуша се. Нищо.
  Сънуваше ли? Беше ли припаднала ...
 • Дядото на тротоара

  Essays » Personal   1040  Всички ние ги знаем, виждаме ги всеки ден, и не ги забелязваме. Възрастните хора, седнали на тротоари, столчета, в подлези, на ръждясали пейки и в мокри паркове. Те са навсякъде, стига само да се вгледаш. Ще ги познаеш по измъчените им лица, честите усмивки, мелодичните стари градски тананикания, ов ...
 • За теб

  Poetry   1257  Една сълза на лицето,
  знай тя е за теб!
  Една тъга във сърцето,
  знай тя е по теб!
  Един спомен в душата, ...
 • Бягство от ада #1

  Prose » Narratives, Fantasy and fiction   359  Кожените му ботуши шумно шляпаха в калта, но бурята заглушаваше бързите му стъпки. Панталоните му бяха подгизнали, ризата залепнала за тялото му, а яката на коженото яке го шибаше неистово във врата сякаш се опитваше да го скърши. Вятърът зловещо пееше в ушите му. Смъртта също.
  Бягаше без посока и м ...
 • Свят без мечти

  Prose » Narratives   874  Нощта бавно спускаше черните си ръкави над планината. Слънцето се предаде с един последен лъч светлина, преди да падне под тъмния натиск зад хоризонта. Бавно, малко по-малко, веселите чуруликания замлъкнаха, заменени от мъртвешка тишина. Вятърът отдавна се беше отказал да навестява това прокълнато м ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.