yotovava
1758 результатов
Захлупи дъжд над планината.
И как се беше примрачило.
От страх изтръпнала, гората
разпери борово ветрило.
Листа натрупа и тревога, ...
  607  11 
В гората царувам на сън неподвластна,
извирам в зелено мъхнато и топло море
от лишеи, плъзнали в щурм по стъблата,
нанизали облаци в твоето синьо небе.
Не спирай да пиеш звуци от моята песен, ...
  470 
  749 
  779 
  3987  25 
  741 
  1447  11 
  673 
  715 
  597 
  680  11 
  621 
Не ме сравнявай с друга… аз съм…
неповторима, може би една…
… тревожен може да е моят блясък,
различна съм, и знам това…
и както знам, че те привличам, ...
  734  14 
  1319  13 
  570 
  734 
  978  14 
Пчела, пчела, аз шепота ти чувам,
когато слизаш над цветеца нежен,
отвъд чертата утрото изплува
с усмивката си таралежена.
Заключен в златната ти капка ...
  538 
  1048 
Сбъдва се утрото, сбъдва се
понякога най-неочаквано.
Като капка роса изумрудена
в езика зелен на тревата.
изтъркулва се с птичата песен ...
  623  10 
  912  10 
Все някога…
Ще я срещнеш
в някоя кръчма накрая
и на глътки душата ти тя ще изпие,
в пепелника от фасове няма ...
  491 
  580 
Луната с жълтия тромпет засвири
и песента му стигна до звездите.
Прозорците примигнаха лениво
и бели китки улици извиха.
Но спяхме ние, сякаш в клетка, ...
  646  10 
  707 
Житейската драма, която всеки си носи,
понякога може да бъде доста цинична,
на шега ми зададе няколко тъпи въпроса,
аз отвърнах далече от всяко приличие,
и думи изрекохме, леко мръснишки, ...
  591  15 
  574 
  1149 
Тежи небе над мъртвите села.
Прибран е жертвеният сенокос.
Дъждовни станове тъкат платна
кенарени за неочакван гост.
Тъй рано тази вечер притъмня, ...
  669 
  703  10 
  743  12 
  1440 
Мъглите излитат от планинските писти
нагоре, нагоре… Небето се чисти,
проблясва лазурното синьо в тревога.
Земята се къпе в очите на Бога.
Обличам душата си в есенна шума. ...
  708  13 
Издебна ме зимата така тихомълком,
затъркаля снежинки надолу по хълма.
Завилня като луда, преспи натрупа,
пощурелият вятър висулки захрупа,
изви се нагоре, в небето простена, ...
  676 
И тази вечер, мършо стара,
ще успеем да затлачим
стомасите си с нещо, дето
се въргаля под тезгясите
пазарски ...
  697  11 
Приклекна зимата по пладне
и пазви вкиснати раздруса.
Следобедът се свъси и нахално
опипа бялата ú фуста.
Дочу се кикот женски зад мъглата ...
  498 
В подлеза млад музикат
свири зад своята шапка.
И дребни монети валят,
като ноти разстреляни падат.
Свири китара измъчена, ...
  560 
Изтляха последните дни на октомври.
Завъртя ни главите мисъл греховна.
Така ни замая туй циганско лято,
с мирис на букова шума и влага.
Вятърът топлата длан си прокара, ...
  882  11 
Предложения
: ??:??