yotovava
1614 резултата
ПЕСНИЧКА ЗА НЕПОЗНАТИЯ
Той плаща мълком и си тръгва.
Не зная името му даже.
А ето че е свил зад ъгъла,
с изтекла сенчица в паважа. ...
  102  16 
  71 
ПЪТЕКАТА КЪМ ХРАМА
Не мога да спечеля от лъжа –
измамата и пет пари не струва.
Но хвърля ли в браздите от ръжта –
знам – мравешкото царство ще пирува. ...
  103  15 
ВЪГЛЕНЧЕ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЗАЛЕЗ
Самотен пес с проскубана опашка,
халосван с не един корав каиш –
денят, пиян, към тъмното се лашка,
зад кофите с боклук да се сниши. ...
  142  18 
ХРОНОМЕТЪР ЗА ЕСЕНТА
Не помня всичките писма,
които някога ти пратих.
Облекли тъничка басма,
брезичките сияят златни. ...
  51 
  48 
  97 
ХИЖА В НИЩОТО
Да бях се приютила нейде
в забравена от Бога хижа –
ветрец вечерен като вейне,
да ми е леко и безгрижно, ...
  110  15 
  42 
  126  13 
  133 
***
Когато нямаше Джулай
и всички бяхме сиви мравки,
не вярвахме, че има Рай,
поляни, пълни с незабравки.
и бе охулван често Бог, ...
  98  11 
  88 
  69 
ШЕПА ДУМИ
Грешите, ако мислите, че страдам
след всичките световни новини.
Аз всяка вечер лягам в листопада,
загърбила тегоби и злини. ...
  131  14 
  69 
  60 
  137  11 
  88 
ПРОСТИ ИСТИНИ
Живея в чудни светове.
Когато се завърна вечер,
пред дворчето брезички две
разбридат залеза далечен, ...
  210  37 
  109 
  42 
  62 
  44 
  132 
  95 
ХРОНОЛОГИЯ НА ТИШИНАТА
Защото не предвидих бряг,
от който може да си тръгнеш,
тайфунът трие всеки знак,
надраскан със парченце въглен. ...
  194  32 
МЕЧТА
Дали ще дойдат времена,
в които няма политици?
Атлас да вдигне рамена,
накацани от райски птици. ...
  261  53 
  69 
  61 
  124 
  77 
  126  12 
***
***
Аз всеки ден намирам за какво
да кажа:– Господи, благодаря ти!
За люспицата слънчева любов –
която щедро озарява пътя. ...
  148  16 
  119 
  168  15 
  112 
  102 
ПРОСТА МЪДРОСТ
Живея с простите неща,
които още са възможни.
Щом спусне се над мен нощта –
съня ми нищо не тревожи. ...
  137  14 
  124 
Предложения
: ??:??