tanq_mezeva
1250 results
  568  11 
  613 
По празници и в делници боли.
Боли от празнотата във душата,
от неизплакани до край сълзи,
завихрили се в мъката позната.
От неизказани слова боли, ...
  359 
  397 
  408 
  473 
Мамо, чуй ме! До теб съм!
Макар и от другия свят
думи изпращам ти чисти.
Няма раздяла за нас.
Няма измислени страсти, ...
  266 
Понякога си тръгваме с "достойнство",
нищо, че сърцата ни кървят.
Обгърнати с фалшиво благородство,
те, думите и в изгрева скърбят.
Заключваме си спомена в ковчеже, ...
  352 
  604 
На връх в планината малка къщурка,
кацнала сякаш на хълма от сняг.
Дървета столетни с клони от преспи
ревниво я пазят от външния свят.
В стая уютна камина горяща. ...
  250 
/На внучката ми Мила/
Мила, приказно момиче,
чипоносчице една,
баба клетвено се врича
в ненагледна ти душа. ...
  338 
  489 
/или за силата и гордият дух на българката/
Дори и днес.. след толкова години
прославяме на Куна храбростта.
Красивата кралица, властелинка,
добрувала във царски времена. ...
  263 
Стара легенда нарежда слова,
за мъж православен оставил следа.
Бил той отшелник, отрекъл греха.
Слав се наричал. Избрана душа.
Сам в планината живеел без страх, ...
  327 
Живяла в Елищица, Златка мома-
за чудо и приказ, но горда,
в село красиво под връх в планина,
с душа на птица свободна.
За нейната хубост се знало навред, ...
  371  10 
  640 
От бряга два над Ардина река,
в прегръдките на планина Родопа,
известен мост протегнал е снага,
да спомня за легенда най-злокобна.
Известен като... Дяволският мост, ...
  438 
  509 
  741 
Легенда разказва за време чудато,
когато да любиш било чистота,
постъпиш ли скверно, тогаз осъзнато
Бог справедливо наказвал греха.
Залюбил млад момък девойка най-лична ...
  362 
/спасителката на Горна Оряховица/
Живяла през турско сме́ла жена,
Елена я казвали всички,
от Горна Оряховица родом била̀,
израснала в край ге́роичен. ...
  350 
Първа част
Преди много, много лета... в Бѐлоградчик
живял мюсюлманин Хаджи Хюсеин,
що в слава на Бога, на своя Аллах
решил да издигне джамия без страх. ...
  287 
/продължение/
Тогава решил, при Стойне да иде,
та със душа си правда да види.
Разказал му той, макар смъртно ранен,
с жълтица от майци си как бил дарен. ...
  270 
/продължение/
После във хра̀ма, с чука̀ и длетото
над нишата с` слънце издялкал в дървото
флора̀лен мотив, що усетил в сърце
и име му сложил - „Роза Айше” . ...
  298 
Преди много, много лета... в Бѐлоградчик
живял мюсюлманин Хаджи Хюсеин,
що в слава на Бога, на своя Аллах
решил да издигне джамия без страх.
Дѝрил той дълго дюлгерин добър, ...
  279 
/на Иво/
Порасна, сине, още със една.
Дете не си, а мъж сериозен, умен.
До теб стоят прекрасна дъщеря
и милото момиче влюбено. ...
  274 
  1219  10 
Старостта премина
бавно край мен.
Баба и дядо
ръцете си хванали.
Товарът житейски ...
  283 
  903  10 
Не бързай, приятелю! Спри!
Тя, лодката, още в проект е.
Дъските сурови са, виж!
Лодкарят пък с друго зает е!
Попей си сега от сърце. ...
  306 
Щом синовете пораснат,
майките тайно скърбят.
Думите, диви потайници,
крият се, сякаш са грях.
Скърцат сърцата отмерено, ...
  295 
Отключѝ се, сърце, отключи!
Отвори си железните двери!
Ако можеш... с поклон приеми
всичко, що с доброта се отмерва!
Забрави ти за гняв, за сълзи. ...
  384 
Трудна, но сладка. Есенна обич.
Цветна палитра от багри и вкус.
Зад прага залостила мъка и горист,
и мисли превратни с житейски привкус.
По-топла от всякога. Циганско лято. ...
  319 
  743 
  963  11 
Не ме е страх от болката, най-малко от смъртта,
тъй плашеща животите безлични.
Обвита във мистерия, пробождаща плътта,
изсмукваща копнежите предишни.
Не ме е страх от празното, във него аз кънтя, ...
  366  13 
В небето оглеждам се нощем,
в звездите блещукащи с плам,
да видя, грее ли още
свещицата, моята, там.
Онази, запалена с вяра ...
  707  27 
  1095 
  880 
Откраднат миг и скътан спомен
увиснаха във тишината,
словата тайни да запомнят –
молитви в лоното познато.
На онзи храм–оазис топъл ...
  308 
Random works
: ??:??