jenyivanova
Selected works
107 results
Греховен плод съм тази нощ,
прилягам в шепата ти меко,
назряла, пълна с нежен сок
и по овалите вървиш тъй леко,
че дивото у мен готово е за скок. ...
  966  16  28 
Колко са нежни ръцете ти призори, либе,
а е жътва и в полусън се люшват житата.
От този хляб дето замесих с омайното биле
още преди съмнало в огън изгарят телата ни.
Свлича се тънката риза и като летен вятър ...
  494  11  10 
Защо ѝ даде, Боже, тези очи,
дето виждат зад всичкото,
зад всичкото, Господи, дето боли?!
Защо ѝ ги даде заедно с тъгата...
Кой има, Боже, толкова смелост, ...
  493  14 
Не беше точно мъж. Беше вълк. И беше единак.
В очите му горяха алено разлистени пожари.
Зад тях с дихание стаено биеше сърцето бясно.
Разтвори се душата ми, прегърнах неговия мрак.
Докосна ме, в сърцето ми неистово припари. ...
  460  10  15 
На самотата ѝ отива цигаре
и аромат на дива орхидея
Навярно ѝ отива и сърце -
пулсираща вълна разбита в кея
Отива ѝ среднощен филм ...
  756  13  38 
Random works
: ??:??