DestinyCorton
4 results
hey, remember me?
it's been a while.
i just couldn't forget that gorgeous smile
i know this might sound a bit wild,
but you remind me of when i was a child ...
  507 
1. Промяната
Знаех, че е време за промяна. Ала така казано, нито една от думите ми не добива смисъл. Затова трябва да се върна назад – до момента, в който бях на двадесет и три.
Върна ли се там обаче, смисълът отново няма да е цялостен. По тази причина, драги читатели, ще се наложи да ме изтърпите и ...
  1060 
дървени прозорци в рамки от стъкла
тайнствени рози сред бодлива мъгла
изгнили кошчета в метални отпадъци
слънчеви небеса сред сини отблясъци
лаещи нашийници на сребърни кучета ...
  2128 
ПАЗИТЕЛИ
Децата на бъдещето
“Копай навътре!
Вътре е изворът на доброто и той може винаги да тече,
стига само винаги да копаеш!” ...
  3871 
Random works
: ??:??