Вятъречи

31 results
 • Грижа за здравето 2 част

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Others
  Общовалидни компетентности и избор на професия 2 част
  Четиво за родители, младежи и отговорни за живота си
  Има практични неща, които засягат живота ни и всеки човек трябва да ги знае и умее. Това са компетентности, които са общовалидни и трябва да бъдат усвоени, усъвършенствани и развивани през цели ...
    196 
 • Грижа за здравето 1 част

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism
  Общовалидни компетентности и избор на професия 2 част
  Четиво за родители, младежи и отговорни за живота си
  Има практични неща, които засягат живота ни и всеки човек трябва да ги знае и умее. Това са компетентности, които са общовалидни и трябва да бъдат усвоени, усъвършенствани и развивани през цели ...
    226 
 • Самостоятелното мислене

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles
  Общовалидни компетентности и избор на професия
  Четиво за родители, младежи и отговорни за живота си
  Има практични неща, които засягат живота ни и всеки човек трябва да ги знае и умее. Това са компетентности, които са общовалидни и трябва да бъдат усвоени, усъвършенствани и развивани през целия живот ...
    246 
 • "Къде ми са детските книжки?" и образованието

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Essays
  „Къде ми са детските книжки?“ Размисли за ползата от училищното образование.
  Песните, които имат успех и остават любими за цяло поколение или завинаги носят в себе си истина и послание, които спечелват място в сърцата на хората. Песента „Къде ми са детските книжки“ от детския филм „Войната на тарале ...
    188 
 • Трудолюбието - анализ, оценка и култивиране

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Essays » Social, Phylosophy, Citizen
  Трудолюбието – актуален (себе-)анализ, (себе-)оценка и култивиране
  Четиво за родители, учители и желаещи да придобият и развият трудолюбие
  Връзката между труда и другите дейности
  Човекът може да прави много неща, например да задоволява физическите си нужди от храна, вода, сън, движение, облекло, под ...
    385 
 • Ние, обществото и ГЛБТ (Гейове, Лесбийки...)

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Others
  Ние, обществото и ГЛБТ
  (Гейове, Лесбийки, Бисексуални и Транссексуални хора)
  Съдържание:
  Нужно ли е темата за ГЛБТ да ни интересува? Анализ на Истанбулската конвенция в светлината на ГЛБТ и съвременните процеси на обществото ни.
  Физическа страна на сексуалността и хомосексуалността ...
    652 
 • От пубертета до зрелостта - ние и света 6.5

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles
  Ние и света - част 6.5.
  От пубертета до зрелостта – довършителните работи по изграждане на личността
  През този период става прехода от детството към зрелостта и от учението към труда като основна дейност. Образователната система ангажира децата основно в учение, но правилното е в този период да се и ...
    530 
 • Децата от 7 години до пубертета

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Political articles, Others
  Ние и света - част 6.4
  Децата, семейството и обществото - продължение
  От 7 години до пубертета
  Този период се характеризира с преход от играта към ученето като основна дейност. Детето започва да разсъждава самостоятелно и да носи отговорности. Въпреки развиването на способностите за учене, все още ф ...
    784 
 • Достойнствата на земеделието

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Political articles, Others
  Достойнствата на земеделието – най-полезната за човека работа
  Хората са различни, а професиите, интересите, видовете труд са толкова много – може ли някой да претендира кое е най-доброто от всичко за човека въобще? Има ли такава работа, която да пасва на всеки човек и да е най-добра от всички други? ...
    597 
 • Децата от 3 до 7 години - ние и света 6.3

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles
  Ние и света - Част 6.3.
  След 3 години до пубертета – завършване на грубия строеж.
  От 3 до 7 г. – времето на подражанието – детето вече е изградило основните си представи и сега гради уменията си чрез игра главно под формата на подражанието.
  Днес се предлагат все повече играчки на децата – твърди се, ...
    571 
 • Децата до 3 години - ние и света 6.2

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles
  Ние и света - част 6.2
  Децата от раждането до 3-годишна възраст. Полагане на основите.
  Детето не се ражда като „чиста дъска”, на която животът ще напише всичко. То получава в наследство от своите родители и предци не само техните гени, но и техните личностни характеристики. „Крушата не пада по-далеч ...
    500 
 • Децата - родителската отговорност 6.1.

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles
  Ние и света ЧАСТ ШЕСТА
  Децата, семейството и обществото
  Нашата отговорност като родители – 6.1.
  В съвременното общество науката и държавата изместват родителите от функциите им. Счита се, че науката знае повече и по-добре какво е нужно за децата. От тук следва, че учените и хората с висше образовани ...
    461 
 • Ролята на мъжа днес - ние и света 5.4

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Political articles
  Ролята на мъжа в обществото – Ние и света, част 5.4
  Промяна на ролята на мъжа в обществото
  Съвременното общество подкрепя модела на семейство, в което бащата липсва или функциите му са променени. Той или е ангажиран с бизнеса си и кариерата си извън дома, или е напуснал семейството си, или е в къщи, ...
    537 
 • Нямам време!

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Phylosophy, Civilian
  Нямам време за вестници и телевизия,
  вече книги дори не чета.
  Имам свое призвание, цели и визия,
  искам тях да достигна сега!
  Нямам време за спорове, себе доказване, ...
    399 
 • Ролята на мъжа - ние и света 5.3

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Political articles
  Ние и света, в който живеем
  Ролята на мъжа в обществото – част 5.3
  Увеличаване властта – държавата и различните форми на управление.
  Въпросът за властта винаги е съблазнявал мъжете, подобно на печалбата. Да си глава на семейство е твърде отговорно и изискващо себеотрицание нещо, което изисква да дад ...
    502 
 • Ролята на мъжа - ние и света 5.2

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Political articles
  Ролята на мъжа в обществото Част 5.2
  Търговията и икономическите инструменти.
  В началото всяко семейство си произвежда необходимата за живота му продукция и само за специфични нужди купува от други производители чрез натурална размяна. Натуралната размяна на стоки и услуги ограничава възможностите з ...
    470 
 • Ролята на мъжа - ние и света 5.1

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Political articles
  ЧАСТ 5.1
  Ролята на мъжа в семейството и обществото
  Самата физика и психика на мъжа подсказват неговата роля: той е по-силен от жената и физически, и психически – способен да работи и да защитава семейството си; да преодолява трудностите в живота, проявявайки твърдост, постоянство и издръжливост; емо ...
    497 
 • Ролята на жената в обществото - ние и света част 4

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles
  Ние и света, в който живеем - част четвърта
  Ролята на жената в обществото
  Ролята на жената от древността в наши дни много се промени. Всичко в жената е устроено така, че да ражда и отглежда деца – и физически и душевно. Тя износва бременността, детето е зависимо от нея за всичките си нужди преди и с ...
    2339 
 • Свободата, Санчо... (за конкурса)

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Essays » Social, Phylosophy, Citizen
  „Свободата, Санчо, е едно от най ценните блага, с които Бог дарява хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертва животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което мож ...   1348 
 • Ние и света, в който живеем - Трета част

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles
  ЧАСТ ТРЕТА
  ЗА СЕМЕЙСТВОТО
  Не е нужно да сме специалисти, за да видим, че семейството е в криза. Разводите, демографския срив и много съществени за обществото проблеми се коренят в семейството. Днес е под въпрос дали има нормално семейство и няма яснота какво всъщност е нормално. Ширят се всякакви въ ...
    463 
 • Ние и света, в който живеем - Втора част

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles, Political articles
  ЧАСТ ВТОРА
  Древни и съвременни начини за ограбване и власт над народа.
  Хляб и зрелища – това е бил начина за управляване на народа в Римската империя във времето на нейния залез. Големите завоевателни войни и подвизите на железните римляни са в миналото. Съсредоточена върху политическите средства и ...
    444 
 • Божия арфа

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Love, Phylosophy, Civilian
  Като прекрасна арфа с нежни струни
  създадена от Бог си ти, любима!
  Той те настрои и те подари
  на мене – като Негова светиня!
  Благоговейно вземам те в ръце, ...
    177 
 • Ние и света, в който живеем - първа част

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Journalism » Social articles, Critical articles
  Въведение
  Какво стои в основата на състоянието на днешното общество?
  Какви са причините за това състояние?
  Кои неща са повлияли, за да бъде обществото ни такова и кои неща могат да повлияят, за да се постигне истински прогрес?
  Свидетел съм на състоянието на обществото днес. Роден съм преди повече от ...
    534 
 • Божий меч

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Love, Civilian
  Аз съм чук, а ти си наковалня
  в ръцете на ковача – Бог.
  Изковава любовта ни
  като меч за бой с врага жесток!
  Всеки удар – наша среща – ...
    306 
 • Двете ни ръце

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Love, Civilian
  Ръцете ни премръзнали се впиха
  една във друга, търсейки подслон.
  постоплиха се, и се съживиха
  почувстваха се в нежен унисон.
  И сякаш неусетно стана чудо: ...
    448 
 • Градът

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Civilian, Free verse
  Градът е шумно място
  и за хората във него,
  наврени в блокове
  като в кибритени кутийки,
  някак си е тясно. ...
    256 
 • Моята борба

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Phylosophy, Civilian
  Копнея, жадувам света, в който няма
  ни скръб, нито смърт, нито грях!
  Деца да се раждат не с мъка тогава,
  а с радостен вик и със смях!
  Копнея, жадувам да видя Човека ...
    240 
 • На моята бъдеща съпруга

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Love, Phylosophy, Civilian
  Аз искам Слънцето да те огрява:
  във студ да топли твоето сърце;
  във мрака светла радост да ти дава –
  душата ти щастлива да расте!
  Аз искам Извор да те напоява, ...
    241 
 • За най-великата българска популярна песен

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Essays » Social, Phylosophy, Citizen, Personal
  Най-великата българска песен
  Песните разкриват нашите чувства, преживявания, радости и болки, копнежи, мечти, идеали и ценности, те са отражение на живота ни като личности и като общество. Песните също така влияят на личността и на обществото, като създават чувства, мисли, ценности, отношения, мирог ...
    926 
 • Щастие има

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Essays
  Красотата и смисъла на една песен
  Размисли, породени чрез песента на Росица Кирилова „Щастие има“
  http://www.youtube.com/watch?v=dUyOAyDTI00
  „АЗ СЪМ ТВОЯТ ЛЮБИМ, ТИ СИ МОЯ ЛЮБИМА“
  Любовта е основата, на която се градят истинските взаимоотношения. Любовта единствена може да даде истинското щастие, ка ...
    531 
 • Моя единствена

  Вятъречи (Александър Ценов) Вятъречи
  Poetry » Love, Phylosophy, Civilian
  Ето – навсякъде канят ме, мамят ме
  Разни красавици без облекло
  Ровят в душата ми с долните намеци
  Дават безплатно – вземи си едно.
  Демони спящи надигат главите си, ...
    726  11 

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.