Contemporary authors work: literature, music, art etc.
61,073 results
  43 
  100 
Стих: Искра Хубенова
Музика и пеене:
Антоан Антонов
Д у ш а т а с и к ъ м т в о я т а п р и т и с к а м
Не случих на приятелка след тебе... ...
  93 
  103 
  68 
  49 
  48 
  163 
  98 
  87 
  70 
  66 
  71 
  77 
  182 
  99 
  118 
  74 
  60 
  54 
  67 
  81 
  65 
  51 
  65 
Д р а г и е в а ч е ш м а
Аранжимент и пеене:
Антоан Антонов
Идея и съхранение
Юлиян Христов
  138 
  110 
  78 
  100 
  83 
Музика -Иван Неделчев , текст - Боби Ейнджъл , аранжимент и запис - Детелин Йосифов
Не бях писал песен в този стил,но на една пиянска маса решихме за наш приятел да направим опит с цел да я смилим за закъснението му (за жена му иде реч).Е,май не успяхме.
  116 
  69 
  90 
  68 
  79 
  84 
  177  14 
  239 
A crocodile addressed once to an ape,
Hiding in his mind a bad intention.
He wanted all her self-esteem to jape
And everyone to laugh at her pretentions.
"Are you married?"- he asked with cunning face, ...
  57 
***
beautiful haiku
enriches
the IQ
...................,..................
хубавото хайку ...
  114 
Random works
: ??:??