Contemporary authors work: literature, music, art etc.
55662 results
  185  10 
  194  13 
  258  12 
  121 
  68 
  54 
  64 
  25 
  58 
  44 
  63 
  38 
  170  14 
Косата и беше от прежда!
Лицето и тялото - проста басма!..
Нослето, очите, веждите...
и нежните бузки дори,
туй всичко - рисувано с молив, ...
  76  11 
  58 
  57 
  60 
  13 
  37 
  35 
  54 
  114 
  64 
  18 
  51 
  76 
  51 
  49 
Another day has just passed by
andother memory, another death.
Another Jesus crucified
is waiting for his last breath.
Protected stronghold of the old, ...
  24 
  110 
  37 
  45 
  55 
  22 
  36 
  33 
  119 
  46 
Нощем, докато в леглото си лежа,
„Не искам да порасна!“ си мълвя.
Не става нищо, както трябва, за беда,
„Не искам да порасна!“ си мълвя.
Как се броди в свят мъглив, когато се промѐня? ...
  29 
От сборника с разкази "Аз виждам"
  51 
Random works
: ??:??