Contemporary authors work: literature, music, art etc.
53494 results
  60 
  148 
  307 
  83 
  60 
Of all the days of the working week
Today I want to find out which is best
to find out the most loved (so to speak).
let's put them all through try and test
On Monday you hate the entire world ...
  54 
Едно кавърче на Пърпъл с моите бойни другари от съпротивата.
  139 
  84 
  77 
  60 
Музика: Румен Спасов
Текст: Виктор Самуилов
Аранжимент: Ме6
Китари Румен Спасов и Ме6
Една непретенциозна песничка на Румен Спасов. Текста е от 80 те години на ...
  153 
  103 
  69 
  147  10 
  55 
  127 
  86 
  139 
  152  13 
  180  11  11 
  118 
  64 
"Огледала"
Композитор и изпълнител: Иван Дракалиев
14/01/2020
Москва
  132 
  67 
  107 
  105 
  76 
  185  10 
  51 
  96 
  185 
Едно емблематично парче на Робърт Джонсън изпълнявано от кого ли не.Има няколко неточности,но това се случва при живото свирене.
  133 
  185 
  77 
  183  12 
  70 
  101 
  100 
  60 
  122 
Random works