Contemporary authors work: literature, music, art etc.
55662 results
  125 
  64 
  110 
  32 
  55 
  80 
  86 
  149  10 
  50 
  81 
  69 
  68 
  56 
  17 
  76 
  99 
  57 
  87  12 
Още едно мое солово изпълнение.
  80 
изпълнение: rumbic (Руми)
инструментал (Karaoke version) : https://www.youtube.com/watch?v=yXgzeeo00JM
  221  11  17 
  179 
  69 
  34 
  54 
  42 
  136 
  41 
Разказ от Зоя Христова
Чете: Калоян Христов
  133 
Един експеримент на сингбека "Жерави" на Т. Трайчев. Поставихме този разказ , на шега и ми се стори , че все едно музиката е писана точно за този разказ. Пък може и на вас да ви хареса.
  96 
  100 
  63 
  93 
  102  10 
  155 
  33 
  97 
  66 
  147 
  43 
  30 
Random works
: ??:??