Contemporary authors work: literature, music, art etc.
53802 results
  208  10 
  235  15 
  140 
  93 
  71 
  133  10 
  63 
  122 
  156  22 
  112 
  123 
  193  13 
  71 
  66 
  42 
  140 
  51 
  99 
На моите приятели...
  78 
  285  20 
  116 
  224  14 
  153 
  91 
  52 
  99 
  78 
  50 
  118 
  87 
Това е подарък за всички влюбени, от далечната 1991 г. Някой от вас са били еротичен блясък в очите на техните родители, както казва незабравимия Васо Кръпката, което прави празника пълнокръвен
  101 
  75 
  46 
  101 
  103 
  44 
  55 
I didn't see it coming right after me,
i pledged you my soul, pleased to be free.
Weren't you saw that false vision of love
runing away and bringing hell from above.
There's nothing left from our dusted tomb, ...
  74 
Звучи като музика от съветско криминале през осемдесетте. :-)
  86 
  92 
Random works
: ??:??