Contemporary authors work: literature, music, art etc.
59,283 results
  112 
  260 
  310 
  164  11 
  167  12 
  133 
  87 
  111 
  124 
  100 
  87 
  122 
  153 
  167 
  71 
  110 
  123 
  86 
  83 
  61 
  148 
Step aside or the beast will rise
and swallow us all.
Beware to not fall under his shadow
because it's all sorrow and cries.
04.2021
  88 
Дрийм Тиътър - Пречупване на всички илюзии
С появата на слънцето започва изпитание на вярата...
Струите на мисълта се събуждат...
Нови реалности и необичайности
Разчупват всички илюзии... ...
  102 
  85 
  90 
  106 
Стих: Арксиа
Музика и пеене: Метеор
Чета те
Чета те, не мисли че не чета!
И всеки стих от теб е като слънце - ...
  60 
  148 
  98 
  61 
  91 
  66 
  163  10 
  100 
  97 
  131 
  158 
  160 
  110 
  121 
Random works
: ??:??