Contemporary authors work: literature, music, art etc.
63,378 results
Не е авторско!
Православно песнопение
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Псалом 22
Пеят го монасите от Дечанския манастир на сръбски. А монахиня Юстина го изпя на съвременен български и на църковнославянски език. Най добре звучи на църковнославянски и така научих от нея песнопението. ...
  95 
Не е авторско!
Православно песнопение
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Псалом 140. Пее се на Вечерня
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. ...
  65 
  230  17 
  55 
Не е авторско!
Православно песнопение
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Достойно ест яко воистину блажити тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и матер Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем
Наистина ...
  90 
Не е авторско!
Православно песнопение
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Пее се на края на Утринята, преди Света Литургия
текст ...
  81 
Не е авторско!
Православно песнопение
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешную
Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешнихъ ...
  87 
  85 
  117 
  81 
  53 
  91 
  104 
  116 
  43 
  121 
  91 
  51 
Добре дошла в сърцето ми, смисълът на живота ми
Давам обстановката на онези, които говорят лошо за теб
Остави парите, къщите и дворците .Просто съм луд по теб
Ще те нося на ръката си и ще пътувам по пътищата
Ще погледна в очите ти и ще кажа, че те обичам. ...
  111 
  143 
  85 
If out there is one to be helping the trouble of mine
it only is oneself and none other else.
No one's peace would be undeservedly taken away
on account of the misery of mine.
So please, im begging you to keep your mentality safe ...
  52 
  51 
  83 
  56 
  145  10 
  114 
  55 
  59 
  158 
  79 
  202 
  83 
  40 
  110 
  94 
  186 
  40 
  40 
  113 
Random works
: ??:??