Елиза13
124 el resultado
Душата ми е в песента на птиче
криле разперило към нови светове.
С поглед влюбен в океанът от небе
със сърце на развълнувано море.
Душата ми препуска през поляни ...
  247 
В забързания трафик на живота
с препълнен „хард” от чакащи проблеми,
очите ми посрещат самотата
на погледи отчаяно преуморени.
Във лудата абсурдна надпревара ...
  572 
Велик е този ден – видях ръка към моята душа простряна
но тя не взе, не ме рани и не открадна.
Превърза с нежна милост зейналата рана,
душевен белег в детското сърце.
Ден, в който Божията обич ме отведе, ...
  609 
Сега разбирам колко време изгубвам в безумие.
Все търся нещо важно, а пропускам Теб!
Виждам тези празни полета в живота си,
толкова шансове разпилени – тъжен сюжет.
Пропуснато време с любимите хора, ...
  407 
Propuestas
: ??:??