Genereux
133 el resultado
Аз те обичам
Щом се разпръснат твоите коси,
сякаш са летни, слънчеви лъчи,
и твоята възглавница
наподобява житна нива, ...
  600 
Аз имам минало, ти също –
то в нас оставило е своя отпечатък,
печелихме и губихме любови,
раздавайки се щедро без остатък.
Животът следва своя кръговрат, ...
  423  10 
Ти идваш като сън – ефирна, бяла,
като мадона от картина оживяла
и с влажни устни нежно ме целуваш,
и шепнеш ми, че силно ме жадуваш.
Докосваш ме със топлите си длани, ...
  1259 
На моята любима
С грациозна походка тя пресича площада,
съблазнително трепкат изящни гърди –
даже вятърът пакостник от изненада,
укроти се в разкошните черни коси. ...
  833 
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ЧАСТ
У ДОМА
Настъпи утро, свежо и прекрасно
и птичи трели чуваха се ясно.
Юнакът и Златушка още спяха, ...
  535 
ДВАДЕСЕТА ЧАСТ
ЗЛОДЕИТЕ ОТ КРЪЧМАТА „ПОСЛЕДЕН ГРОШ”
Сред полето - кръстопът, дето текла бе чешма,
кръчма бяла и огромна разпростряла бе снага.
Най-отгоре, на стената надпис на голяма площ: ...
  459 
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ЧАСТ
НАГОРЕ
И ето че настъпи денят за раздяла,
ковашката гилдия беше изковала,
само за една нощ сандък от желязо, ...
  476 
ОСЕМНАДЕСЕТА ЧАСТ
ЮНАКЪТ И ЗЛАТУШКА БЯГАТ ОТ ДВОРЕЦА
Дорде по пътя яздеше, обратно към града,
юнакът все се чудеше, как случи се така,
да го спасят дърветата, в оня страшен миг ...
  484 
СЕДЕМНАДЕСЕТА ЧАСТ
ПОСЛЕДНИЯТ ДВУБОЙ
Още слънце неизгряло, рано сутринта,
проскърцала протяжно желязната врата,
бил Патаран по нощница на царския балкон, ...
  568 
ШЕСТНАДЕСЕТА ЧАСТ
КАКВО СТАНА В ГОТВАРНИЦАТА НА ДВОРЕЦА
Щом в готварницата госта влязал,
там бъркотия страшна забелязал -
навсякъде разхвърляни тави, паници ...
  465 
ПЕТНАДЕСЕТА ЧАСТ
В ТРОННАТА ЗАЛА
От ярки слънчеви лъчи огрян
на трона си седеше Патаран.
Короната отметнал настрана, ...
  486 
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЧАСТ
ЮНАКЪТ СЕ БИЕ С ЛАМЯТА
Във царството на Патаран,
чешмата бе със чучур спрян,
върху желязна запушалка, ...
  482 
ТРИНАДЕСЕТА ЧАСТ
В МРАЧНИЯ ДВОРЕЦ НА ЛАМЯТА
Какво се случи в онзи тъжен ден -
ден за разлъка с майка отреден.
Златушка си стояла до чешмата ...
  511 
(Приказка в рими по Ангел Каралийчев)
ЕДИН ОВЕН ПАДА ОТ НЕБЕТО
От небесата падаше овен,
а момък на гърба му възкачен,
бе се хванал здраво за рогата, ...
  978 
НА БОЙНОТО ПОЛЕ
По безкрайното поле
екнат бойни викове,
оживление настана –
бие силно барабана, ...
  491 
Когато с този свят се разделя,
не искам ти за мене да тъгуваш!
Бъди с онази рокля на цветя,
с която сетих първи път да ме целуваш!
Не страдай, не тъжи, ще съм до теб, ...
  1801  11  24 
Слънцето към пладне веч клонеше,
а принцеса Вейхайвей все още спеше.
Ето че иззад завесите на балдахина,
някой отегчено се прозина…
Подаде се ръка със костеливи пръсти, ...
  1553  10 
Братът пред портата застанал,
с юмрук да удря той захванал,
но никой там не отговорил,
вратата никой не отворил.
Натиснал с рамо – не помръдва, ...
  830 
ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА – ОСМА ЧАСТ
(приказка в рими по Ангел Каралийчев)
СУХИЯТ КЛАДЕНЕЦ
Тръгнали отново по следата -
кървавите капки от ламята, ...
  914 
Път – широк и безконечен,
проснал се надлъж и шир,
път като безкрая вечен,
мамещ пътници безспир.
И като пара̀ от злато, ...
  803  13 
ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА – ШЕСТА ЧАСТ
(приказка в рими по Ангел Каралийчев)
ПО СЛЕДИТЕ НА ЛАМЯТА
Във дворчето, под ореха голям,
очакваше сина си бай Върбан - ...
  748 
ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА – ПЕТА ЧАСТ
(приказка в рими по Ангел Каралийчев)
НАЙ-МАЛКИЯТ БРАТ ПОЕМА ЛЪКА
Отново се изтърколи една година
и ето че най-малкият от трите сина, ...
  806  13 
ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА – ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
(приказка в рими по Ангел Каралийчев)
СРЕДНИЯТ БРАТ ОТИВА ДА ВАРДИ ЯБЪЛКАТА
Изтърколи се и поредната година,
отново златна ябълка роди се и узря, ...
  927  11  18 
(приказка в рими по Ангел Каралийчев)
/Част трета /
Изскърца пак кованата врата,
от конски тропот тръпнеше земята,
в посока Тилилейската гора, ...
  925  22 
(приказка в рими по Ангел Каралийчев)
/Част Втора/
Вървяхме дълго по една пътека,
достигнахме до някаква скала,
тогава гущерчето изпълзя полека, ...
  950  16 
(приказка в рими по Ангел Каралийчев)
БАЩАТА РАЗКАЗВА ЗА ГУЩЕРЧЕТО
/Част Първа/
В стар селски дом от камък и дърво,
над бял комин със щърково гнездо, ...
  1028  10  18 
Родино моя, знам че не веднъж
във тебе диви орди са вилнели,
подгизвала си от невинна кръв,
и викове предсмъртни са ехтели…
Плячкосвана, разпъвана на кръст, ...
  910  11  11 
В живота си обичах неведнъж –
копнеех за любов и топлота,
и щедро се раздавах – влюбен мъж,
прекарал дни и нощи в самота.
Душата ми – разплакана камбана, ...
  1637  16 
Когато след любов до мен заспиваш,
притихнала, с усмивка на лице,
косите си със цвят на нощ разстилаш,
във люлката на моите ръце…
И лунен лъч по тялото играе, ...
  1527  15  27 
  1455  14  34 
На моята любима!
Обичам те, безкрайно те обичам,
безпаметно, до болка, до полуда
сърцето си на твоето обричам,
защото знам, че любовта е чудо. ...
  1406  31 
Деца в режим на изчакване
(от цикъла „Низвергнатите”)
На всички дечица, недочакали решение от Фонда за лечение на деца…
С треперещи, напукани ръце,
с прорязано от бръчките лице, ...
  1152  11  27 
(от цикъла „Низвергнатите”)
Прости се и с последната надежда
да припечели честно къшей хляб -
съдбата ѝ все трудности отрежда,
а в къщи - две деца ги мъчи глад. ...
  1179  17 
Майчина сълза
(по Ангел Каралийчев)
Дребен есенен дъжд заваля, жълт листакът в градината светна,
едър грозд пак лозата наля, морав цвят на димитровче трепна
над покритото с шума гърне, дето сгушена мъничка птичка, ...
  2552  10  14 
ПЛЕСНИЦА ЗА ПЛЕСНИЦА
(приказка от Сава Попов)
Хитър Петър вървял по улицата. Един турчин-нехранимайко го настигнал и му зашлевил плесница. Петър се обърнал.
— Прощавай, Петре! — рекъл побойникът.
— А-а-а, удари ме пък после — „прощавай!“ — възнегодувал Хитър Петър. ...
  1366  13 
Все някога ще спре да ме боли,
все някога, но, мамо, дотогава -
пак ще сънувам белите коси,
допрял с чело десницата корава…
Животът следва своя кръговрат ...
  729 
ПИТАМ РИБАТА
(приказка от Сава Попов)
Селският кръчмар докарал в дюкяна си риба за продан. Рибата не била прясна, а вмирисана. Кръчмарят я купил евтино и си правел сметка да я продаде скъпо на простите селяни, та на бърза ръка да спечели много пари.
Наистина, както очаквал безсъвестният, лаком търго ...
  1458 
ПИЯНИЯТ КАДИЯ
(приказка от Сава Попов)
Една вечер Хитър Петър видял, че на пътя пред портата му се търкаля кадията пиян. Кожухът на кадията бил захвърлен настрана. Петър взел кожуха.
На другия ден кадията казал на слугата си:
— Снощи някой ми е откраднал кожуха. Иди да намериш крадеца и го доведи в ...
  825 
ОТРОВНАТА БАНИЦА
(приказка от Сава Попов)
Хитър Петър бил сиромашко момче. Баща му го дал да чиракува на един градски чорбаджия за прехраната. Чорбаджията нямал деца и живеели сами с жена си. Петър помагал в къщи: носел вода, цепел дърва, берял бурен и коприва за прасето.
Една неделя сутринта чорбад ...
  3978 
За попа, който крадял черковните дарове
(Българска народна приказка)
“Имало един много алчен поп. Всичко, що оставяли богомолците за църквата, го турял в джоба си, – мине и обере всичките пари от иконите!
Научил за това Хитър Петър и рекъл:
– Няма да я бъде тая работа! Ще го оправя аз тоя поп! И взе ...
  842 
Propuestas
: ??:??