yotovava
1758 результатов
  412 
  493  11 
  402 
ПРОСТИ ИСТИНИ
Живея в чудни светове.
Когато се завърна вечер,
пред дворчето брезички две
разбридат залеза далечен, ...
  467  39 
  401 
  351 
  382 
  381 
  451 
  355 
ХРОНОЛОГИЯ НА ТИШИНАТА
Защото не предвидих бряг,
от който може да си тръгнеш,
тайфунът трие всеки знак,
надраскан със парченце въглен. ...
  415  32 
МЕЧТА
Дали ще дойдат времена,
в които няма политици?
Атлас да вдигне рамена,
накацани от райски птици. ...
  509  52 
  389 
  406 
  411 
  469 
  392  11 
***
***
Аз всеки ден намирам за какво
да кажа:– Господи, благодаря ти!
За люспицата слънчева любов –
която щедро озарява пътя. ...
  272  14 
  440 
  466  13 
  423 
  455 
ПРОСТА МЪДРОСТ
Живея с простите неща,
които още са възможни.
Щом спусне се над мен нощта –
съня ми нищо не тревожи. ...
  378  14 
  420 
  388 
  364 
  513 
НЕСБЪДНАТО СБОГУВАНЕ
Небето не съветвам как да плаче.
Полето знае как да ражда жито.
Незрим пристига винаги косачът,
среднощ, когато разцъфтят липите. ...
  472  10  28 
  448 
  474  11 
  375 
  382 
  395 
  388 
  356 
  511  13 
  428 
  449  10 
  396  15 
ДЪЛГИТЕ СЕНКИ ПО СВЕЧЕРЯВАНЕ
Копнея в гаснещия ден
да скрия залеза във мида,
в полята с цъфналия лен
на свечеряване да ида, ...
  332  16 
Предложения
: ??:??