7688 резултата
 • Запазване на човешкото у човека

  esen (Инес) esen
  Есета
  Основна роля за съхранението на човешкото у човека играят моралните ценности.
  Моралът е преди всичко средство да се съхрани общността изобщо и да се предотврати нейната гибел,а освен това и средството да се поддържа общността на известна висота и в определено добро състояние. Неговите мотиви са стра ...
    7276 
 • Но защо ли?

  zir0 (Георги) zir0
  Есета
  Пак съм пред прозореца мътен, пак с книга в ръка, която не чета. Взирам се в пустошта отвъд душата ми..., а там само сълзи. Облаците бавно прелитат над мен, скривайки тъжното ми лице от погледа божи. И само там утеха погледа ми безбрежен намира, търсейки ангела, който те взема, когато душата ти болн ...   2510 
 • Какво мисли младо момиче в България

  figaro (Мария Диловска) figaro
  Есета
  Не мога да оцелея в този свят на различия и собствен интерес. Губят се идеалите, цената на красотата се увеличи. Ценностната система се разруши, а планът за нейното амортизиране беше сбъркан, тъй като я счетоха за бавно ликвидна и начислиха по-малка сума от очакваната. Богатството в душата на човека ...   4314 
 • Душата на хляба

  gotinoto_g (Габи Томова) gotinoto_g
  Есета
  За конкурса : „За хляба наш........... „
  „ Душата на хляба „
  / есе /
  Хляб – свещена дума за един велик народ – българския . Той крие в себе си традициите и обредите на България .
  Хлябът има определено значение . Той е не сам ...
    9711 
 • Страхуваме се, когато щастието се превръща в нещо осъществимо

  EvaDociani (Ева Дочани) EvaDociani
  Есета
  се превръща в нещо осъществимо.”
  Може би защото когато го постигнем, ни става скучно. В преследването на неосъществими неща има една уникална тръпка. Никога не ти минава през ума, че гониш някаква утопия. Докато имаш възможн ...
    4069 
 • * * *

  impure_blood (Хавишам) impure_blood
  Есета
  Отправям бавно натежал поглед към хората...Гледката е размазана, разлята, граници няма, и материя няма...цветни чувства, на ярост и тъга, се сливат в едно огромно петно, което може би се нарича душа или човешка същност. И хората изчезват – няма лица, нито тела – нищо плътско, само цветове – неясни.. ...   2690 
 • Вглеждане

  зизика (Зорница Цветкова) зизика
  Есета
  Вглеждане
  Взирам се в дълбочината на очите ти, защото търся непознатия поглед в неповторимия миг. Вглеждам се в тях, защото диря онзи поглед, който иска да намери моя, онази усмивка, която ме озарява и онзи блясък, който ме покорява... Всеки път погледът ми се гони с краткия миг и се сблъсква с искр ...
    2237 
 • Зад дебелото стъкло на прозореца

  admin (Георги Колев) admin
  Есета » Ученически
  ЗАД ДЕБЕЛОТО СТЪКЛО НА ПРОЗОРЕЦА
  -"Ку-ку. Ку-ку." - показа се за малко през тясното си прозорче, огледа се наоколо за да види дали нещо не се е променило след последното и надничане и явно незадоволена, тя поклати неодобрително малката си пластмасова главичка и се прибра на сигурно в часовника. ?>?> ...
    7634  23 

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.