dqdo-pop
37 резултата
Zoo
Нихт дразнен битен, крокодилен!!
Щом зеен вий, чи спят кат агнен.
Те тихо ундер блатото шпацийрен
и хапен бързо, преди вий побягнен!
Нихт дразнен също и маймункен, ...
  349 
Нидей ма буди рану сутринта!
Почакай малку, поне ду икиндия.
Кък саму ас ни случих на жина?
Устъй ма! Приз глава ши съ завия!
Пудреждай си, ама ни дигай шум. ...
  366  13 
Скузато, че не разбиранто.
О, вие италиано нон капише?!
За мен е мулто импортанто,
затуй на джерман ще напиша.
Две бирен битен ми донесен- ...
  355 
Куче пасе лайка
край фуражна яма.
Мравка мъкне буре
право къмто дàма.
Котка пее песен ...
  261 
Вън е бяло като сън,
бяла е луната.
Бял е нужника навън,
също и асмата.
Вълчи студ е вече вън, ...
  205 
Кръчмарски гърголения
/вогонска поезия/
Надфъркан над орската светилност
гамбуркам шльокавишки, начи.
Фъркулно въф намезена чинийност ...
  654 
Алкохолни пости
Къкту си сидях у къщи
забляосан ф джама
и джолана ми изтръпна.
Боже, ко ми стана! ...
  674  12 
Осень
Над озеро претъпкано с туманы
и жаби крякат как военный хор.
Дървета стелят своеми листами
а я сижу, напит като топор. ...
  779  20 
Мара
автор: dqdo_pop
/за кака Мара/
- Свършиха ли у селоту
мъже кът за мене, ...
  660 
Спящият красавец
Живея сам във приказна гора.
Ут памтивека врачка ма уриса -
да си лежа, да спа и пак да спа,
дукът жена случайно ма ареса. ...
  1843  24 
Дон Кихоте
С мисълтъ за подвизи се съмна,
че съм лют, сверих въф огледало.
Мелницата набилязах си пу тъмно,
тенджерата сложих за забрало. ...
  606 
Кът сякъ вечер
Въф оримака й шумну, задимену.
Преди час и климътика спряха.
И по- дубре, щот духа ми студену,
пък нощите мъничко захладняха. ...
  587 
Дилема
Погълнала е тишината туй селò,
риката сал въф бързея са чува,
проскърцва мелничарско колело
и тая нощ мливарят ши будува. ...
  759  13 
Пришълецъ
У селу фчера доди пришалець,
не ут тия, дет саму префърчават,
ам идвал ут съзвездие Телец
с намерениету да на изучава. ...
  590 
Ши тъ завърна
пародия по Д. Дебелянов
Ши тъ завърна ф бащината къща!
Зе многу да ти плямпа май устата.
Кът си спомня и майка ти е съща, ...
  905  20 
НЛО
Ф разгара на сриднощна веселба,
у оримака къкту спорим и крещим,
кръчмаря нъ изрита вънка на студа,
идвА исчака сметкити си дъ платим. ...
  714 
Коч
Уткрехнала съ вратнята на дàма,
и кочът излязъл. (негув`та мама)
Ми съ прувиква ут къщи жината:
"Фани гу, въх ши ми згази цвитята!" ...
  635  10 
Смахнати сънища
Сънувах със главата си пияна,
чи съм исфърлен на самотен остров.
На майната си, там сред океана,
сидя си тъй и са углеждам просто. ...
  707  15 
Копам, та са пукам
Какво ми трябваше да са обаждам,
че таз градина трябва да се сей,
сега с мотика троскута изваждам,
а пупадията от вратника се смей. ...
  821  17 
Тандем
Има ли софра на селу,
с кметя се стуим начелу
туй гу чиним ут гудини- просто селски табиет.
Да рекът да дигат свадба, ...
  624  13 
На сватба
Присламчих съ и аз на тая маса,
накрая седнаф - сичку бе заету,
дукът скуласам, що народ дуфтаса,
ракия сипаха, ма мий далеч мизету. ...
  639  11 
Бил съм...
Бил съм тракторист ф съседно село,
ей тъй упитах, заради мерака.
Къту свърших, бях със пот на чело,
ма са фалих с туй въф оримака. ...
  1104  30 
Приказка
И днес си спомням приказка на баба,
която във годините ме връща.
Ако целунеш краставата жаба -
тя мигом във принцеса се превръща. ...
  772  18 
Мечта
Утивай си, за тебе вече не ми дреме,
ни се убръщай ич назат дори,
за цял живот натрупа ми прублеми,
ко си ма зяпнала - върви, върви. ...
  766  14 
Автобиографично
Главата ми й кат спукана манерка,
от дето и да я гледаш, все издиша,
мозъкът - като препържена джумерка,
затуй и все такива простотии пиша. ...
  628  11 
Панелка
Шест часът е, понеделник сутринта.
Будилника ми идва да размажа с чука.
Надигам неохотно сънена глава,
а тя тежи, боли, направо ще се спука. ...
  715  15 
Дас сюрпризе
Цузамен със магариту шпацийрен
у тоя топъл, слънчеф нахмиттаг.
Цу тринкен бир, ши гу паркирам,
на центрум штрасе ф пътния ни знак. ...
  1342  16 
Да ти й сладку!
Прасету мъ ядоса днес туталну,
наляф му булашик, а то утбира.
Грухти насреща ми и гледа жалну.
"Како, да`н искаш да ти сипя бира?" ...
  741 
Творчески напън
Путпрял съм с лакти кухата глава,
ут молива пол'вината изгризах.
Пък къту гледъм -
празен си й листа, ...
  714  20 
Мераци
Застанали сме двама срещу нея.
Лалю тайно я поглежда и се хили.
Да я докопам и аз така копнея,
но как да се издам, о, Боже мили! ...
  696  17 
Въпрос
В последно време се боря със въпрос
и ми е трудно да си отговоря.
Защо ли на лицето само имам нос
и защо очите ми са по-нагоре? ...
  581 
На къра
АГРОстих
Тъ виждъм ис пулету кът минаваш,
приметнъла мутика прес гърба,
дълбоки дири ф угъртъ уставаш, ...
  1008  24 
Ама-ха
Що така ма заряза
снощи баш на мегдана!
Жълт картон ми показа -
ама фтори. Ко стана?! ...
  759  12 
Сюрпрайз
Ут чърч у дòма кът си одих,
съзрях ина жина въф бляк.
Пупитах дъл уит ми ши доди
ду кръчмата, а после бак. ...
  818  10 
Oная, дету вино ми наля
по Бърнс
Kъм къщи тръгнах си бегом,
гу мразя тоа студ и сняг
да стигна ф топлия си дом, ...
  847  12 
Среднощни гости
Кой във тая късна вечер
чука на перваза?
"Ей, како си са разчукал,
найш аку изляза!" ...
  812  19 
Уно пиано ми канти от снощи,
коме трафити стари камбани.
Лее канцоне в главата ми още,
ще ми напомня чак до домани.
На дълга маса цяла в манджорно ...
  1418  35 
Предложения
: ??:??