Tzvetna

260 резултата
 • Хляб

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Мама ухае на хляб. Боже, мама ухае на хляб!
  Богородица в своята слънчева кухничка шета.
  Светлината повтаря гръбнака ѝ – сгърбен и слаб
  и повдига ръцете ѝ, дето замесват небето.
  Аз със сянката влизам на своите днешни беди, ...
    116  13 
 • Две пера се реят леко над земята

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Сянката на птица моли да я пусна,
  моли да я пусна в рая на сърцето.
  Сенчице ефирна, с тъжните си устни
  нека те целуна. В алено да светят.
  После ще те пусна. Знам, че е възможно ...
    79 
 • Моят татко

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  На брега на великата вечна река
  дето времето хвърля хайвера си,
  моят татко стои като благ великан
  и от много прозрачност трепери.
  До нозете му камък с красиво сърце ...
    212  10  14 
 • Добри сълзи

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Очите ме предадоха! Валят
  прозрачно като песен на душата.
  А трябваше по мерзкия ви свят
  (не милост блага) мълнии да мятат.
  А трябваше сърцето да мълчи. ...
    156  11  10 
 • Вярвай, Магдалено

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Той каза:
  – Ще се върна, Магдалено!
  Ще бъда светлина, ще бъда слово.
  И помня, че го гледах озарена,
  шептейки: "От любов е! От любов е!" ...
    288  11  16 
 • Прозрачност

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Да бях смирен!
  О, само ако бях,
  бих сетил сладостта да бъда никой
  и в мрака на прогледналия страх
  бих молил Бог да спре да ме повдига. ...
    147  10 
 • В очакване на празника

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Ако имаш два камъка, дай на врага си и двата.
  Воденица над тях да гради. Да си спомни за хляба.
  Ти в сърдечната нива засявай пшеницата златна
  и с кръвта си стори ѝ поклон през смирените клапи.
  Ще усетиш мира да расте и на Каин ще кажеш: ...
    78 
 • Този плод ти нося

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Райски плод донесох ти, любима,
  греещ от разпукани копнежи.
  Само той се радваше на зимата,
  без да го е страх да се пореже.
  Само той от клона се откъсна ...
    139 
 • Белите копита

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  – Помня черква бяла като мляко.
  – Чудо ли е?
  – То е по-високо.
  Първо трябва някой да е плакал,
  да плати за мъката наоколо. ...
    286  14  14 
 • Но утре ще попитам пак

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  "Наистина ли си отива лятото?..." - Христо Фотев
  ============================
  Наистина ли Бог обича хората?
  Дори когато лошите са повече,
  дори когато мъртвите са повече? ...
    207 
 • Сираче

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Безпризорният дъжд ще потропа на моя прозорец
  в най-печалния миг и ще каже:
  – Пусни ме да вляза.
  Но прозорецът има решетки, защото за хората
  да си малък сирак означава да бъдеш наказан. ...
    132 
 • Когато завържа посоките

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Бях избран за гробар и животът ми в работа мина,
  трупах камък след камък където белееха кости.
  Планина се повдигна, остана ми педя градина,
  сред която стоя и се чувствам на себе си гостенин.
  Колко нощи и дни съм вървял между живи и мъртви, ...
    315  17 
 • Исус от гетото

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Днес Исус се роди -
  не в кошара, а някъде в гетото.
  Не изгряха звезди,
  стара газена лампа просветваше.
  Не дойдоха царе, ...
    156 
 • Утопия

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Нежните думи, щастливите, меките,
  с дъх на красива утопия,
  сричка по сричка в омраза изтекоха,
  за да нахранят Потопа.
  Станахме грозни, с езици – змийчета, ...
    129 
 • Калпак

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  В дерето плачеше река,
  а горе слънчевият конник
  ми даде птица за калпак,
  но аз я взех като икона.
  Понесох с вяра на монах ...
    234 
 • Душата на лятото

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Тихо пристъпвай, това са свещени градини.
  Виждаш ли феите, как над цветята прелитат?
  Може да кажеш:
  — През проста поляна преминах! –
  без да усетиш, че вече са пълни очите ти. ...
    154 
 • Две хубави циганки

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Две хубави циганки влязоха нявга у нас.
  Дъждът ги покани. Аз само отключих вратата.
  Едната бе млада и с трепета пръв на жена
  широко отвори очи и плътта си загатна.
  На другата дадох да пие горчиво кафе. ...
    381  10  11 
 • Бяла отшелница

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Аз съм чудовище. Никой не идва при мене.
  Страх ги е! Страх ги е! Може и те да прихванат:
  болест, нещастие, нещо отровно-зелено...
  Знам ли? Човекът е крехък за чужди страдания.
  Свикнах да страдам, дори да изглеждам невидима, ...
    258  13 
 • Каза и ме погледна

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Пита ме:
  — Нали съм хубава?
  — Хубава си! – излъгах я.
  Гледам: устата ѝ груба,
  с едно клюмнало ъгълче. ...
    185 
 • Пресита

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Свита на топка, дрипава, хърбава,
  на тротоара пред "Хали"-те,
  крие очите си слепи под кърпа
  една смрадливка ялова.
  Дреме застинала, сякаш се моли ...
    202  10 
 • Гнездото

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  То е просто гнездо, отъняло от дъжд и от слънце,
  разтуптява се лесно от радост, от мъка – подгизва,
  а когато звънчето на портата сипкаво звънне,
  се надига на пръсти зад плет от чорапи и ризки.
  Кукувѝчета идват, треперещи, с жълто по човките ...
    79 
 • Милосърдният залък

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Стара майчице, виж! Вънка куково лято се плези
  и се люшка на люлката, вързана с вятърни въ̀рви.
  Занеси му от хляба си сух най-големия резен,
  па запей за реката, в която душите потъват.
  Нека звънне гласът ти, да тропне по глухите къщи, ...
    326  14 
 • И тъгата ще стане река

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  И тъгата ще стане река – пълноводна и дръзка,
  ще разбие прозрачния бент, отделил я от мене
  и ще влезе в кръвта ми, чак до дъгите на пръстите,
  а пък аз ще усетя, че ставам на болката пленник.
  Първобитно усещане. Грозен инстинкт да убият ...
    175 
 • Най-доброто лекарство

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  — Не връхлитай в покоя на бялата стая,
  нека спи болестта във листенце от здравец,
  ще сънува, че облак над нея ридае
  и в зелената лодка далеч ще отплава.
  — Там е мама, а нейното име витае ...
    172 
 • Поспи, Мария

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Мария е отвикнала да спи,
  будува между страници на книга,
  в която нацъфтелите липи
  ядосан смерч със сабя е остригал.
  Последен цвят с единствена пчела ...
    483  14  18 
 • Бащината ми къща

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Алена, разгоряна – бащината ми къща!
  Мъртвите ли са слезли с пламъче от звездите?
  Даже врата си няма, вятърът да я тръшка,
  ала в пожара трепка цялата – ще политне.
  Гледам я и не вярвам – бащината ми къща, ...
    311 
 • Две капки пот

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  До глезените в прах,
  в ръцете – облак.
  Дои го, ала облакът не пуска
  ни капка дъжд
  и прашните окови ...
    239 
 • Неизбежно

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Жената в бялата риза
  с дълги, предълги ръкави
  мълчи красиво, не дава
  да я познавам отблизо.
  Лежи в леглото отсреща, ...
    240  10 
 • Обезлюдено

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Бий, клисарю, до болка камбаната!
  На живот и на смърт бий болезнено.
  Откъсни ѝ езика. Остане ли,
  ще виси в пустотата изплезен.
  Като шарж на живота и вярата ...
    242  12 
 • Светулка

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Денят догаря като клада,
  враждебно сенките пълзят
  и сякаш бликащата радост
  изгубва ведрия си цвят.
  И сякаш слънцето умира, ...
    396  16 
 • Деменция

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Хапче за спомени спи под езика ми,
  идва крадецът и въдица хвърля.
  Болката помня и грозните викове:
  "Пий си лекарствата, мърло!"
  После вися от тавана, обесена ...
    172 
 • Монолог на един просяк

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Посечете ръцете ми с клетви!
  Тези мръсни и хищни ръце,
  от години орящи из кофите
  на доброто ви битие.
  Ненавиждам плътта им напукана, ...
    264 
 • Сън

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Чекрък от светлина, от облак – руно
  и, някой ангел, който да заприда
  най-приказната коледна фъртуна...
  Такова чудо, ще ми се да видя!
  Как нишката се вие необятно, ...
    352 
 • Люлка

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Дърво, пиян и пак дърво,
  пияният – на пейка.
  Дали животът е живот,
  разклатен като вейка?
  Едно злочесто същество, ...
    190 
 • Козя пътека

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия
  Козя пътека,
  край нея – облаци.
  Пълзи човекът
  змиеподобно.
  Дъхти земята ...
    161 
 • Не ми казвай

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия » Свободен стих
  Не ми казвай, че ме обичаш "много"!
  "Много" е дума иносказателна.
  Блуждае, блуждае, пък си смени името
  на грозно чувство или пък никакво.
  Не ми казвай, че ме обичаш "защото"... ...
    228 
 • Дар

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия » Бели стихове
  Не беше църква по канона,
  дори си нямаше камбана,
  дори не беше точно църква,
  а някаква беседка в парка.
  А в нея, точно пред олтара, ...
    286  10 
 • Не бързай, слънце, към залеза

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия » Строги форми
  Не бързай, слънце, към залеза,
  че мракът ходи подире ми,
  а няма нийде нашир и длъж
  искрица огън запалена.
  Къде съм тръгнала, питаш ме, ...
    246  10 
 • Илюзия

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия » Бели стихове
  Едни разсеяни облаци
  като възглавници пухени
  се сгушват върху дърветата
  така уютно-приспиващо,
  че да не бях на работа, ...
    328  11 
 • Само обич видях

  Tzvetna (Цвета Иванова) Tzvetna
  Поезия » Бели стихове
  За самота си мислех,
  когато я гледах до гроба,
  свила под черна забрадка
  непрежалимата си любов.
  Устата ѝ трепна в усмивка ...
    224 

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.