veesii70
390 results
Времето препускаше и бързо отминаваше разноцветните поляни на годините. Не можеше да спре, нито да се върне назад. Накъде препускаше? Защо бързаше? Нали някъде там на брега на най-шарените мигове го чакаше смъртта... И къде щеше да го отведе?...
Мама и татко се сближиха малко повече след като тя изл ...
  750  15 
Събуди се в една бяла стая, а до нея стоеше една мила леличка в бели дрехи...
„Но аз не съм болна”- помисли си тя.
„Аз виждам лъчи”- ето, един червен лъч докосна бялата леличка и бързо изчезна. Но той остави някакво странно сияние - нещо, което приличаше на бебенце... Един голям огън вече се беше за ...
  904  15 
... продължение
... В една странна и страшна нощ - когато караницата на мама и татко ехтеше в тъмнината като гръмотевична буря - тя стана и тръгна сама по тихите улици.
Искаше да си поплаче и да намери Очите… Знаеше, че те са някъде наблизо и осъзнаваше, че те са едновременно и от този и от онзи свя ...
  704  16 
Очите…
Те отново я гледаха – тези странни очи, които искаха да пробудят у нея един заспал и обрулен от годините блян…
Очите…
Те имаха цвят на пустинен оазис и гласът им беше тих и нежен като на икона в
свещен храм. ...
  874  17 
Недокоснати струни.
Неродена мелодия.
Тихо е.
Само споменът
роши косите ...
  1783  39 
Ограда-мисъл.
Завързани чувствата
за разума–кол.
Буря-истина.
Въжетата късат се. ...
  1015  20 
Той седеше на скалата, а отдолу с мъртвешки очи го гледаше пропастта.
Един самотен облак се луташе по небето, сякаш търсеше нещо изгубено. Някаква необяснима сила го бе довела тук и нещо пленително изпълваше мислите му
като лунна светлина нощта. Един спомен внезапно бе излязъл от своята
дългогодишна ...
  1229  17 
Страхът
отряза буйните коси
на най-красивата мечта.
С ръце-съмнения
я повали ...
  632  19 
Страхът ужили
мечтата
по ръцете ù - спомени.
Със сълзи-рими
заплака ...
  423  10 
Изгубени надежди
спъват се
в несбъднати мечти.
И падат
в пропастта на мислите ...
  587  13 
Прииждат черни облаци от страх
и стъмва се в мечтата,
а спомените недохранени
прибират се в гнездата.
Надеждите листенцата затварят, ...
  450  11 
С последни сили -
гладна и настръхнала,
изнемощяла,
просеща мечта
отваря шепи-спомени ...
  426  12 
Молитва
със прекършени криле
от бурята на истината...
Гнездо от спомени,
разсечено на две ...
  720  16 
Спаси ме, стих.
Подай ръце от рими
и болката ми нежно прегърни.
Ранените мечти пак превържи ми
и, моля те, до мене остани. ...
  749  29 
Безкрайна пустиня от болка.
Далечен оазис-мечта.
Парещи стъпки-спомени.
Молитви за жива вода.
Двугърби камили-чувствата ...
  802  23 
Изсъхнали
венци от спомени.
Погребана
жива мечтата.
Една бездънна ...
  651  23 
Неканен страх
в нечакания мрак
на мислите
безшумно се промъква
в чувствата, ...
  476 
Като гладен звяр
страхът снове
по завоите на вярата...
И последните трошици
на надеждата ...
  573  11 
Изпразних всичките
джобове на надеждата
и вярата - последната златна пара
ти давам...
Искам да платя, съдба, ...
  569  15 
Лети, мечта,
над долини съмнения,
над непребродни спомени-гори.
Лети, мечта,
над истини-морета, ...
  478  11 
Пари тъгата.
Безкрайна пустиня-страх.
Радост-оазис...
Пее мечтата.
Танцува споменът плах. ...
  435  11 
Гнездо от радост.
Чурулика мечтата.
Истина грее.
Прецъфтяла е
и се рони тъгата. ...
  416  12 
Докога?
Последни трошици надежда.
Огладняла мечта.
Молитва с ранени криле.
Самота? ...
  632  14 
В гората на моите чувства
тъгата и радостта
играят на жмичка, препускат...
Брои им една мечта.
Тъгата дълбоко се скрива ...
  440 
Рисувам мечта
с боите на спомена
с цвета на сълза
на тъмния фон
на забравена радост ...
  768  20 
Недопитите истини плачат.
Неродените чувства болят.
Недокосната тръпне мечтата.
Непоискани мисли летят.
Неизречени думи се молят. ...
  602  16 
Танцува страхът
на ръба на спомена
с една плаха мечта…
Тъгата
нежно докосва ...
  615  14 
Докосни ме, мечта,
като първия полет на птица,
като песен забравена,
като ехо далечно
в нощта... ...
  581  11 
Мисли мои - реки разпилени
по безкрайната вяра - шир,
с водопади пенливи - съмнения
и поточета от лъжи...
Чувства мои - уплашени птици ...
  745  19 
Мечтите - нестинарки боси
по въглени от спомени танцуват.
Прегръщат се без отговор въпроси
и светли мисли се целуват.
Щурчетата - надежди нежно свирят ...
  631  18 
Random works
: ??:??