veesii70
390 results
Разсъблечени мисли
на брега на разума
в пясъка на вината...
Топли вълни
от несбъднато минало, ...
  586  13 
Свали юздите
на разума!
Отвържи мислите
от въжетата на илюзиите.
Разлей страха ...
  623  16 
Открехни вратата на Съня!
Влизай бавно,
тихо стъпвай в мислите...
Изхвърли огризката - вина!
Прегърни го ...
  618  14 
Разрошен мигът.
Счупен гребен - вината.
Подстриган страхът...
  661  13 
Недоизтъкани спомени.
Неомесена мечта.
Недоизтъняла болка.
Недописана съдба.
Непрогледнала надежда ...
  918  25 
Така ми липсва старата върба,
дъхът на окосената надежда,
лозницата с прекършени крила,
забравената в одаята прежда,
усмивката на топлата чешма, ...
  889  21 
Кроя тъгата
със затворени очи.
Усещам я,
преди да я докосна.
Отрязвам ...
  744  19 
Бездомни рими
чукат по стъклата
на недоспала Муза
в полудъжда.
Ръми ...
  643  21 
Забравена, празна и стара,
продънена бъклица – страх...
Пияна, разголена вяра
с прехапани устни от смях...
Строшени парченца - съмнения, ...
  726  17 
Намотавам тъгата
на лакът от мисли
и я стягам на възел...
Разрязвам вината
на късчета истини ...
  518 
Животът -трън в петата на смъртта ,
забит дълбоко
и така убива...
Вината - прашен път на съвестта .
Мечтата - ...
  1657  29 
Живот – пролука...
Всеки миг надзърта гладна смърт
към бухналата вечност...
Отронват се годините,
под сенките ...
  627  17 
Ще ми дадеш ли назаем, тъга ,
само шепичка радост,
дори най-малката, но сега –
да погаля с нея вярата...
Ще ми дадеш ли назаем, съдба , ...
  937  15 
Не сваляй дрехите, тъга –
такава те обичам
с воала на една вина
и с накити от истини...
Не дърпай струните, тъга, ...
  1164  24 
Под сенките
на сънища желани
разпуснали са мислите коси
и с палавите чувства си играят
и крият се, ...
  736  21 
Прости, сърце,
че ти изневерих
със разума,
пияна от желания...
Прости, съдба, ...
  1672  31 
То е скрито
дълбоко в корена
на широколистния Риск
и е вкопчено здраво
в Болката - ...
  846  33 
Преплело корени–предчувствия,
Очакването се разлиства.
Мигът–кълвач бодро почуква
кората на старата Истина...
Пчели–желания политват ...
  765  20 
Животът е кратък поглед
и дълга усмивка
на смъртта...
Смъртта - случайно намигване
и страстна целувка ...
  763  11 
Лежи Страхът
като сноп покосен
от сърпа заострен на Риска.
Пада здрачът на Мисли
недоизречени ...
  602  15 
Когато сънищата
тихо се разлистват,
целунати, огряни от Мига
и чуруликат ранобудни Истини
под стряхата ...
  974  27 
Когато Вината разпуска
косите си гъсти – желания
на рамото на Мига,
когато съдбата гали я...
Когато подскачат мислите ...
  626  14 
Като разлюбен въглен
се разпадам
от допира на Вярата
премръзнала
в огнището на рани ...
  664  18 
Неочаквана Радост
разплита косите
на недоспала тъга...
Вироглави Истини
кюскат лъжите ...
  779  21 
Изпий пропуснатите мигове
и Болката до дъно!
Наливай Вяра и не питай
дали, кога ще съмне?!
Танцувай с всяка светла мисъл! ...
  2069  23 
Смъртта е просто бримка,
спусната случайно
или желана подсъзнателно,
когато Бъдещето слиза
с бързи стъпки от Миналото ...
  567  15 
В пролуката на сънища несбъднати
танцуват непокръстени мечти
с предчувствия далечни и безсънни,
окъпани от Коледни зведи...
Една вълшебна песен ги дарява ...
  715  19 
В преддверието на Несбъднатото
набъбва Липсата
от допира на Светлото и Тъмното,
на „искам” и „не искам”.
Прегракнали от виене мълчания, ...
  732  18 
Във празната алея
на смирените желания -
прегърбени осъмват
непоискани мечти
до думи неизречени ...
  818  24 
продължение на
Защо ли не си тръгваш, стих неканен,
със ятото на морните вини
и с наметалото на спомените шарени
покриваш пак ранените мечти? ...
  829  23 
отговор на
Защото тъмно е понякога в мечтата,
а неродената сълза боли
и се стопява недокоснато очакването
в нозете на един очакван миг... ...
  576  18 
Защо се връщаш пак, вина освирепяла,
и бъркаш в раната на моята мечта?
Бях те забравила, бях те приспала
в прегръдките на съвестта...
Защо разкъсваш топлите предчувствия ...
  748  14 
Една илюзия красива
под сянката на истината спи
и тихо капят пожълтелите надежди
до снопите с превързани тъги.
Съмненията като жило се забиват, ...
  558  18 
Подкови - мисли.
Необяздени чувства.
Премазан страхът.
Впрегната вина.
Неразорана съвест. ...
  564  13 
Двоеточие:
подхлъзват се въпроси,
удивителни...
Безостатъчно
разделят се чувствата ...
  707 
Неотключени,
неосветени мигове -
нецелунати
Незаченати,
непознати сънища - ...
  688  17 
Чувствата галят
бръчките на мислите.
Накуцва вяра...
Страхът зазидан.
Тухли от съмнения. ...
  547  14 
Жадни сънища
разливат предчувствия
недоизпити..
Гладни истини
поглъщат желания ...
  771  26 
Ножици-мисли.
Минало-огледало.
Подстриган страхът.
Ролки-проблеми.
Накъдрени надежди. ...
  589  13 
Желания неопитомени
оградата прескачат
на страха.
Гонят се мигове
с мечти ранени ...
  569  19 
Random works
: ??:??