veesii70
390 results
Ще изтупам тихо чувствата
от прахта на мислите.
Паяжините-съмнения
ще разкъсам и изчистя.
А прозорците на вярата ...
  639  21 
Като снежинка се стопява
в ръцете топли на смъртта,
целува ме и отминава
пияна младостта…
Тя няма да се върне вече! ...
  675  14 
Пленени чувства
в паяжини-мисли...
Отровен паяк-страх.
Една сълза
с коси от истини ...
  577  16 
Рошави мисли-дяволи
за опашката дърпат страха.
Казани-съмнения стягат,
за да убият стиха.
Тъга-змия се извива ...
  623  19 
Сянка на рима.
Зазидана музата.
Замръзнал стихът...
Мисли-прилепи
по стените на чувства ...
  585  21 
Дрехите сваля
пред огледало-тъга
морна радостта.
Палава вяра
разрошва косите й ...
  678  18 
Сънят целува
миглите на вечността.
Страхът ревнува.
Бездомни рими
се прегръщат със стиха. ...
  579  15 
Чувства без стряха.
Проливен дъжд от мисли.
Измокрен страхът...
Капчук-истина.
Дъга от желания ...
  640  17 
Отронват се
година след година
от клонките на вечността.
Като щурче
в тревите-мисли свири ...
  497  16 
Прекатурени,
в тръните на мисли -
шарени чувства...
Неравен пътят.
Камъни - илюзии. ...
  587  11 
Спомени-корени,
вплетени в мислите здраво,
хранят дървото вековно
на смели мечти...
Птици – надежди ...
  644  14 
Пее радостта
на сънливата тъга
приспивна песен...
И като листа
ронят се съмнения. ...
  922  21 
Пияни чувства
пред прага на мислите
се разсъбличат...
Голи истини
с наметала-мечти ...
  680  11 
Катерят чувства
билото на разума
със раници от сбъднати мечти.
Усмихва се
върхът на вярата ...
  719  30 
Под сенките на мислите се рони
задъхан, пожълтял страхът.
Съмненията - голи клони,
прекършени стърчат.
На вярата във топлата хралупа ...
  515  21 
Приспана тъга
в пелени от радост
плаче в съня.
Безсънна мечта
с крилете на спомена ...
  616  19 
Пропасти-мисли...
Задъхани чувства
по ръба на мига
плахо стъпват.
Сънени истини ...
  488  12 
Прилив на спомен
в залива на мечта.
Сънена младост...
Отлив на мисли.
Тъга - самотна скала. ...
  535  12 
Кани споменът
мечтата дългокоса
на безкраен танц.
Златни сънища
във пазвите си носи ...
  525  16 
Ронят се мисли
от клонките на чувства.
Вятър от мечти.
Вали истина.
За страхове е късно. ...
  706  27 
Дъжд незабравим.
Капчуци от спомени.
Дъга от мечти.
Облаци-мисли
си тръгват разрошени. ...
  547  11 
Гонят се мисли
по вълните на риска.
Потъва страхът.
Дъно-истина.
От целувка на спомен ...
  620  23 
С тънки пръсти
вярата рисува
по стените на страха,
с шарените
цветове-надежди, ...
  501  20 
Залез на радост.
Уморени, мечтите
прибират криле.
Заспива младост.
Тихо гаснат звездите. ...
  563  20 
Горещи мисли.
В залива на радостта
плува тъгата.
Стъпки -истини.
На брега на спомена ...
  788  14 
Пее вярата.
Надеждата танцува
смело със страха.
И пред спомена
съмнения съблича ...
  722  17 
Гасне лятото
от вятъра есенен.
Отлитат мечти.
Пеят плачейки
на вярата песните ...
  551  25 
Бряг недокоснат.
Страх-мъртво вълнение.
Потъва мечта.
Плуват спомени.
Бездънно съмнение. ...
  584  26 
Светкавица - страх.
Прекършена вярата.
Ранена мечта.
Боса надежда
превързва й раните ...
  1270  16 
Смъртта обира
плодовете на живота…
Но защо
едни откъсва ги зелени,
а други - зрели, ...
  520  12 
Боли мечтата.
Жилото на спомена
в нея остана...
Гори тъгата
на радостта в огъня. ...
  644  22 
По жиците на спомена
накацали са
нетърпеливите мечти.
Ще отлетят те заедно
със лятото ...
  514  18 
Изнасилена
в шубраците-спомени
ридае мечта.
Една истина
донася й стомната ...
  819  16 
Ако събера всички спомени
и ги умножа с най-близките мечти.
Ако извадя всички съмнения
и ги разделя на най-далечните тъги.
Ако истината е неизвестното, ...
  706  22 
Въжета от страх.
Завързана радостта
за стара тъга...
Ключ-истина? Пак
ще отключи споменът ...
  671  18 
Когато вярата спи
под тежки завивки-съмнения,
прегърната от лъжи,
когато не съм във себе си...
Когато вие мечтата, ...
  569  23 
Споменът рита
кълбото на мечтата
и я разплита...
  533  11 
Накъде препускаш, душа?
Смъртта всеки миг
дърпа юздата-живот,
за да тичаш по-силно...
Изранени са твоите мисли-нозе ...
  555  16 
Ще те зазидам,
страх,
със тухлите на спомена
в стените
на безсмъртната мечта. ...
  650  32 
Духай, вятърко-риск!
Събори
от високите клони
на мислите -
зрелите чувства... ...
  580  16 
Random works
: ??:??