veesii70
390 results
Рискът целува
миглите на мислите
с устни-чувства...
Рими рисуват
стихове несбъднати ...
  636  17 
Неразплетени въпроси
до кълбета от мечти.
Отговори - тънки, боси,
дълги истини - игли...
Прежда шарена - съдбата. ...
  622  28 
Няма пречка,
която не мога
да прескоча
или да приспя,
да забравя ...
  641  13 
Завързан разум.
Рошаво желание.
Отвързан спомен.
Ръка за ръка
бъдеще и минало ...
  717  17 
Морна тъгата.
Неразорана радост.
Рало-минало...
Разлята лъжа.
Недопита истина. ...
  1144  19 
Непоискани
мисли се гонят.
Недокоснати
чувства ръмят.
Недописани ...
  731  29 
Есен съблича
нацелувани листи
от топло лято...
Празните жици
танцуват прегърнали ...
  1017  26 
Капят мислите
до стеблата на чувства
недохранени...
Проливен спомен.
Разрошена истина. ...
  672  22 
Спомен целува
нецелуната мечта
с устни-сълзи...
Стихът прегръща
непрегърната муза ...
  738  25 
Разплитам тъга
в косите на спомен.
Заплитам радост.
Вързвам минало
за ограда-бъдеще... ...
  675  19 
Ако опънеш
струните до скъсване
на недопятата мечта...
Ако развържеш
и отрежеш плитките ...
  601  15 
Прибирам
на тъгата в пазвата
откраднатата радост -
все още топла,
недокосната ...
  664  17 
Поискаш ли –
можеш да вържеш тъгата
под сянката
на радостта...
Поискаш ли – ...
  921  22 
Кога ли се ражда сълзата?
Когато заспи радостта,
когато разцъфва тъгата,
когато умира мигът...
Къде ли се ражда сълзата? ...
  643  16 
Острилка-лъжа.
Подострена истина.
Неизписан миг...
Радост съблича
уморената тъга ...
  459 
Стебло-надежда.
Тежка дума-секира.
Отсечен копнеж.
...
Неочакван стих. ...
  723  21 
Ограда-мисъл.
Прескачат я чувствата
с празни шепи.
Беззъба тъга
с бръчки-съмнения. ...
  829  16 
Вдъхновено от:
„Не ми се обяснява. Няма нищо
в дълбоките джобове на тъгата.
И ясно е, че трябва да прелиствам
на друга страница и друга дата” ...
  687  14 
По прашния миг
убодена от спомен
накуцва вяра.
...
Задрямал страхът ...
  677  20 
Напих се с горчиви илюзии
от жажда за истина.
Потънах в дълбоките чувства
без пояси-мисли.
Обрулих зелени надеждите, ...
  763  21 
Бъчва от тъга.
Недопита радостта.
Пияна вяра.
Чаша – истина.
Илюзия без захар. ...
  587 
Целувка - зора.
Нетърпелива роса
гали тревите.
Синя въздишка
рисуват с крилете ...
  1790  25 
Прегърбен страхът
с бастун- съмнение
тежко пристъпва.
Рошава вяра
му дърпа мустаците ...
  588  13 
Вдяната радост
в иглата на тъга.
Зашита вяра.
...
Релси-минало. ...
  722  23 
Когато тъгата цъфти
и рони листенца-спомени
в тревите на топлите мигове
до кладенчето на болката...
Тогава спи радостта ...
  735  24 
Паяк - бъдеще.
Паяжина - минало.
Хваща се мигът.
Точилка – вяра.
Наточена надежда. ...
  652  19 
Топли капчици
целуват за първи път
студени цветя.
Дъга-светулка
в шепите на дъжда ...
  615  16 
Радост изхлузва
каишката на тъга,
развързва мига.
...
Вяра целува ...
  538  16 
Има мигове,
по-дълги от живота,
по-дълбоки
и по-силни от смъртта,
във които ...
  936  26 
" Надежди вдишвам.
Издишвам радост."
Вдъхновено от:
Вдишвам радостта
с пълни гърди - мечти. ...
  678  23 
Животът - вдишване,
смъртта - издишване
на вечността…
Чувствата - дрехи,
мисли - огради ...
  751  15 
Съдбата – гола.
Животът – наметало.
Смъртта го сваля...
...
Мигът изпива ...
  603  15 
Прерязаните вени
на тъгата
все още дишат
в дълбините на страха.
Животът срича ...
  590  20 
Порязах си тъгата
с остра радост.
Превързах я
със закъсняло минало.
Разрязах бъдещето, ...
  578  17 
Тъга и радост
в скобите-минало
делят бъдеще.
Истина,лъжа
събрани с чувствата ...
  820  18 
Нова страница.
Задъхана питанка?
Многоточие...
„Кавички-мисли”
Пренесени чувствата – ...
  644  13 
Усмихни се
преди да станеш
и повикай тихо съня.
Целуни го,
дори забравен, ...
  926  29 
Поискаш ли –
можеш да вържеш възможното
за НЕвъзможното
и да отрежеш НЕ...
Поискаш ли - ...
  758  17 
Стъпвай бавно,
за да не те спъва тъгата,
за да не падаш по очи-мечти
в миналото.
Стъпвай тихо, ...
  884  20 
Отпивай радостта
бавно,
на гладно,
глътка по глътка…
Не питай ...
  1074  26 
Random works
: ??:??