Лесничея
116 резултата
Жив хляб
Казваме, че една храна е ЖИВА, когато съдържа максимално количество ПРАНА – слънчева енергия. Що се отнася до хляба, най-жив хляб е самото ЖИТО - или което и да е друго семе от житните растения – ръж, ечемик, просо, царевица. И най-енергетично е СЪСТОЯНИЕТО, когато е СУХО или намокрено (нак ...
  1474  10 
Етерните енергии
Етерните енергии са присъщи за всички живи същества. Етерното тяло, наречено още ЕФИРНО, това е енергетично съответствие на физическото тяло, точно негово КОПИЕ и по образа на етерното тяло се формират телата на растенията, животните и хората.
Растенията имат физическо и етерно тяло ...
  1560 
Предназначението на мъжа и на жената
Мъжът и жената имат, както е известно, различия, противоположност и допълнителност тотално във всичко. Това са два погледа от различни гледни точки. Тук ще се опитам да отговоря на въпроса какво е ОСНОВНОТО им различие, особените им предимства и незаменимост – на ...
  1347 
Гои, изгои и кощи
Тук ще дам определение за тези ТРИ понятия, три определения, три квалификации за три категории хора.
Гой или гоят това е човек, който има определен ПЪТ В РАМКИТЕ НА НЯКАКВА ЦЯЛОСТ, на някакъв колектив, на някаква обвързаност, някъде, където има правила, има очертани пътища. Такива ...
  794 
Моето виждане за 2012 г.
Представям пред вас моите скромни знания, чувства и вижданията не за конкретни събития, а за Духа на новонастъпващото време - след 2012 г.
Известно е, че климатът се променя в посока на глобално затопляне, което е следствие от различни причини, като например изместване оста ...
  1017 
Еротичното насищане
"Винаги, когато лееш Ти за мене, аз те Теб оплодотворявам!" Лесничея
--------------------
Предназначението и естеството на мъжа и жената е различно. То започва от разликата във физиологията и биологията до разликата и взаимната допълнителност на тяхното предназначение в живота.
М ...
  1504 
Моята ежедневна нумерология
Обичам да ходя пеш и особено съм възприел маршрута от 4 спирки от моята работа да изминавам пеш. И като ходя покрай пътя, гледам номерата на колите и автобусите и събирам четирите цифри две по две, и съгласно правилата на нумерологията автоматично ги тълкувам, това ми е з ...
  981 
ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ
Цветовете (цветните лъчи) са вибрации, те са характеристика на материята и на фината материя, на фините тела на човека и на другите живи същества –– Етерно, Астрално и Ментални тела.
Червеният цвят е основен в природата. Неговите трептения са фундаментални – съставна част на всички др ...
  1145 
Пак ще дойде...
Предлагам на вниманието на читателя малка песничка, самоделна по словесност, която има за цел да гони и разсейва мрачните мисли, безнадежността, апатията, илюзорната безизходност, когато се появят! Неизбежни състояния в живота...
Пак ще дойде
Пак ще дойде ПРОЛЕТТА
Пак ще дойде ЛЮБОВТА ...
  960 
Бог Велес
Велес е бог от Славянската културна традиция. Той носи културата на радостта, младостта, любовта и здравето; на любовта към Природата, към добитъка и полята, благодатно земеделие. Той възстановява хоровода в живота и душите на хората. Да се чувстват близки и да си помагат.
Как се е родил В ...
  1515 
Енергетични точки. Идея, понятие и практика.
Енергетичните точки (ЕТ) са ОБРАЗИ, които съдържат сила. Това могат да бъдат различни обекти и тела, като например, различните ЦВЕТНИ ЛЪЧИ, някоя полянка, някое силно място, някои СВЕЩЕНИ имена и т.н.
Още щом ги установим ЗА СЕБЕ СИ тези “точки”, тези обр ...
  913 
Легенда за Фрея
Фрея е дъщеря на Ньорд и сестра на бог Фрейр. Тя била от рода на Ваните. Била втора след Фриг в Асгард. Нейното сърце било толкова състрадателно, че чувствала болката на всяко живо същество. И щом заплачела, златни сълзи се ронели от очите й. Фрея притежавала и вълшебна соколова прем ...
  2811 
Концепция за храните и храненето
За храненето на човека най-важни са хранителните субстанции, които той получава от различните растения - Треви, Зеленчуци, Плодове, Сокове, Житни храни, Орехи и др. Растенията са първата проекция на слънчевата светлинна енергия, затова растителната храна е енергетичн ...
  1836 
Цветните лъчи – смисъл и предназначение. Енергетични точки.
Лъчите са вибрации, енергии, които имат различен смисъл и предназначение. Тук ще дадем съвсем елементарни, но с практическо значение обяснения на значението на цветните лъчи.
Има две групи лъчи – седем основни (обикновени) и шест висши лъча ...
  1405 
Някои положения от учението на гоите
Гоите, като земни хора на живота СЕ РАДВАТ и затова жизнените действия и преживяванията, които ги съпровождат, те се опитват непрестанно да съединяват със следващата крачка в живота. Те смятат, че основното за човека е ДА ПРАВИ КРАЧКИ в живота, да се движи, и то ...
  1019 
Образът на Атенон
Представям на Вашето внимание образа на Атенон, наричан още: Владиката на Святата Планина (Урал), Великият Вещ Гой, и също – Святогор. Атенон е Владиката на Гоите. Господаря на Небето и на Земята. Всеки Гой се докосва до Вечността, когато съдбата го срещне с Атенон, когато Атенон п ...
  914 
Слънцето внася eнергията на връзките в живата материя.
Различните вкусови свойства са следствие от различни вещества, съчетания на вещества: киселини, основи, витамини, ензими и т.н.
Вкусовите свойства са Пет: Солено, Сладко, Кисело, Горчиво и Люто. Те дават, при пълното им наличие, пълнота, да не л ...
  726 
Дихателните упражнения – път към здравето
Във въздуха има електричество и магнетизъм, енергия, етерна субстанция, прана. Първата крачка за придобиване и запазване на здравето е - да се научи човек да приема от въздуха тази ПРАНА. А това може да стане чрез дихателни упражнения.
Най-просто обяснение н ...
  1021 
Психо-физично влияние на дървесни видове – личен опит и заключения
Преди години, когато прочетох книгата „Анастасия“ на Владимир Мегре, веднага се вдъхнових от идеята лично да притежавам Кедрово парче. Закачих на шията Кедрово парче (КП) от атласки кедър (Cedrus atlantica) и бях доволен, чувствах не ...
  3036 
Варягът и Валкирия
Представям на вашето внимание моя превод от руски на едно стихотворение за послесмъртния разговор на воина-варяг и Валкирия. Преводът е в съпровод с коментари към текста!
Варягът и Валкирия
“Ето, помръкна в очите ми Белия свят
И паднах аз, срещнал с гърдите си меча вражески ...
  1352 
Разговор между Мамута и Иван Афанасиев -
преводен текст от “Съкровищата на Валкирия”, втора книга
Представям на вашето внимание един преводен текст от книгите “Съкровищата на Валкирия” на Сергей Алексеев. В дадения откъс е приведен един разговор между двамата приятели и колеги: Мамута (Александър Ру ...
  1270 
Порфирий Корнеевич Иванов е разработил система за природно закаляване и за практическо постигане на здраве и самочувствие. Основната идея в тази система е: ТРУД И ПРАКТИКА. ИДЕЯТА, ЧЕ ПРЕТЪРПЯВАНЕТО НА ВРЕМЕННИ НЕУДОБСТВА И НЕПРИЯТНОСТИ В ИМЕТО НА ЗДРАВЕТО Е ЕДНА НЕИЗБЕЖНОСТ ПРИ ПРИРОДНОТО ВЪЗПИТАНИ ...
  949 
Упражнения
Масаж и пранаизиране на лицето, очите, ушите, зъбите и главата. Птичите упражнения
Има упражнения за енергетизиране (пранаично зареждане) и одухотворяване на лицето, главата, очите и ушите. Това е много важно за одухотворяване и енергетизиране на съответните удове и като следствие за ТЯХН ...
  2178 
Драги читатели, ще представя пред вас една моя скромна концепция за Рила, Урал и за нещо друго – ноосферално…
**
Планината Урал е центърът на гоите. Гоите са човеци, почитащи слънцето, светлината. Тук, в тази планина се намират реликвите на гоите – носители на знание и култура.
Планината Рила, която ...
  1618 
Искам да представя пред вас характеристиката на ТРИТЕ СВЯТА и елементите на възпитанието и поведението на човека, при които да се постигне в него ХАРМОНИЯ и условия за успешен жизнен път.
**
ЯВ – това е термин от древнославянската митология и означава БЕЛИЯ СВЯТ. Светът, където грее Слънцето. Нашият ...
  1261 
Градината – антиентропиен фактор и Дом на човешката Душа
Идеята за Градината ще разгледам не в смисъл на това какво трябва да съдържа тя, а като едно понятие и явление, което датира още от Адам – време, и за което явление се смята, че представлява фактор, който утвърждава живота в неговата жизненост ...
  1175 
Нумерологията е наука за числата. Тя е описана в Кабалата.
Всяка цялост - месец, година, град, страна, човек, животно, растение и т.н. може да бъде описана и охарактеризирана с число.
Например, за човека може да се съди по рождената му дата, само по числото от месеца, в което е роден или пък по трит ...
  6721 
Молитви за ежедневна употреба
Ще представя пред вас текстовете на някои молитви.
Молитвата е Аура и защита, източник на психическа Енергия, на енергия въобще, на духовна сила. А човек трябва да има за живота физическа сила и духовна сила...
Славянския текст на молитвата “Отче наш”.
Отче наш, ...
  1915 
Порфирий Корнеевич Иванов - Паршек е руски народен лечител и учител – учил е хората да общуват натурално със Земята, Въздуха и Водата. Да ходят тренировъчно по земята или снега боси, да извършват специални вдишвания на въздуха с фаза на задържане, поемайки по този начин от въздуха жизнената енергия ...
  4550 
Гоите и Пътят на Гоя
Гоите
Според съществуващи сведения, представени в книгите на руския писател Сергей Алексеев в неговите книги “Съкровищата на Валкирия”, там, където сега са разположени Студеното, Карското** и Бялото морета е имало земя и страна, наречена Хиперборея, или още – Атлантида. Настъпва ...
  1213 
Огънят изгаря нечистотиите и има свойството да очиства. На представеното тук “Закрилно огнено заклинание” трябва да се гледа като на МОДЕЛ - словесен и образен модел за ОЧИСТВАНЕ ОТ ДУШЕВНИ И НООСФЕРАЛНИ** НЕЧИСТОТИИ.
Извикваме, например, мислено в кръга около огъня нашите близки хора. И после произ ...
  855 
ВАЛКИРИЯ
Валкирия – това е Дева, богиня от Славянско-арийската митология. Според книгите от серията “Сокровища Валькирии” на Сергей Алексеев тя има своето присъствие и принципиално значение в света на гоите и сега. Това е женското присъствие, което е импулсираща сила чрез женското естество и силата ...
  1732 
Правила за хармоничен живот. Пътят на Гоя.
Хора, събратя от майката Земя, помислете върху следните правила и напътствия за постигане на душевен мир.
1. Изпълнявайте полезното във вашия живот! Мислете върху действителната полза или вреда от нещата, случките и явленията.
2. Търсете вътрешни или външни ...
  1285 
За печката, за стария и новия бог. Паралел с концепцията за Валкирия.
1. За печката, за стария и новия бог.
Текстът, който помествам тук, е разказ по книгата на Дарья Усвятова "Справный дом" ("Уреден дом") и е базиран също така на информация от книгата на Сергей Алексеев "Валкирия и новият световен ...
  877 
Концепция за Дом
Представям някои щрихи във връзка с щастлива магико-практична организация на дома по книгата на Даря Усвятова "Справный дом", или на български преведено заглавието би звучало така: "Уреден дом"!
Основна идея
Домът е подобен на Вселената. В него има ПОДЗЕМЕН, ЗЕМЕН И НЕБЕСЕН светове. ...
  1083 
Вертикалност и Хоризонталност. Тояжката (пръчката), като средство за служение.
Вертикалността и Хоризонталността - това са две понятия, две реалности. Когато ние познаваме тяхната същност и естество, ще можем да си служим с тях.Ще можем да творим в ежедневието си свещения кръст на Атенон и Христос. ...
  1185 
Предложения
: ??:??